Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem thêm: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

Tốt Động là một trong 32 xã và thị trấn của huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Xã có diện tích 8,43 km², giáp với nhiều xã khác ở huyện Chương Mỹ. Cụ thể, phía đông xã Tốt Động giáp xã Hợp Đồng và xã Đại Yên (huyện Chương Mỹ); phía tây giáp xã Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ); phía nam giáp xã Mỹ Lương, Quảng Bị và xã Hữu Văn (huyện Chương Mỹ), phía bắc giáp xã Trường Yên và xã Trung Hòa (huyện Chương Mỹ). (Ảnh: Google).

Đường nối xóm Cả với xóm Trại

Đường nối xóm Cả với xóm Trại có thể mở tại địa bàn xã có chiều dài khoảng 1,2 km. Đoạn đường cũng đi qua xóm Mới và kết thúc ở đường Nguyễn Văn Trỗi.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tốt Động theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Tốt Động. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội: Xem và tải về TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Chương Mỹ lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).