Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội (phần 8)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội đáng chú ý nhất.

 Xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

22. Tuyến từ đường 32 đến UBND xã Vân Canh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh đáng chú ý có tuyến từ đường 32 đến UBND xã Vân Canh, dài khoảng 2,3 km.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Tuyến đường sẽ mở trên thực tế có điểm đầu là đường Tu Hoàng, tuyến đi qua khu trường liên cấp Phenikaa.

Tuyến nối vào đường Trịnh Văn Bô kéo dài đoạn vòng xuyến thuộc khu đô thị HUD Vân Canh.

Từ đường Trịnh Văn Bô, tuyến đi qua HUD Vân Canh, làng Kim Hoàng.

 

Tuyến đi qua một số nhà dân, hướng về đường 422B.

Tuyến kết thúc ở đường Lại Yên - Vân Canh kéo dài đến đường 70.

23. Tuyến từ đường 70 vào KĐT HUD Vân Canh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh đáng chú ý có tuyến từ đường 70 vào KĐT HUD Vân Canh, dài khoảng 500 m.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường 70, đoạn đối diện ngòa 137.

 

Tuyến đường kết thúc ở khu đô thị Vân Canh.

24. Tuyến từ đường 70 qua Athena Complex đến HUD Vân Canh

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh đáng chú ý có tuyến từ đường 70 qua Athena Complex đến HUD Vân Canh, dài khoảng 500 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vân Canh. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

Tuyến đường sẽ mở có điểm ở đường 70, đi trùng ngõ 84 Xuân Phương.

Đoạn qua khoảng giữa chung cư và khu nhà liền kề Athena Complex và giao ới đường quy hoạch từ Trịnh Văn Bô kéo dài đi đường 422B.

Tuyến kết thúc ở khu đô thị HUD Vân Canh.

  (Sơ đồ trong bài viết được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu S3).