Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Vạn Hưng thuộc huyện Vạn Ninh, đông giáp Biển Đông; Phía tây giáp xã Ninh Sơn (tỉnh Ninh Hòa); Phía nam giáp xã Ninh An; Phía bắc giáp xã Xuân Sơn.

1. Đường nối đường Bến Ghe tới QL 1A

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng là đường nối đường Bến Ghe tới QL 1A. Tuyến đường có điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đường Bến Ghe.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối đường Bến Ghe tới QL 1A trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối đường Bến Ghe tới QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường song song với đường Bến Ghe

Theo quy hoạch, đường này có chiều dài khoảng 225 m. Tuyến đường có điểm đầu và điểm cuối đều nằm trên đường Bến Ghe.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 4.

Đường song song với đường Bến Ghe trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 5.

Đường song song với đường Bến Ghe trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 360 m. Điểm đầu ở đường số 2 nói trên, điểm cuối ở đường Rạn Trào.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 6.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 7.

Đường nối đường số 2 sẽ mở ở trên tới đường Rạn Trào trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY