Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 1.

Xã Vạn Hưng thuộc huyện Vạn Ninh, đông giáp Biển Đông; Phía tây giáp xã Ninh Sơn (tỉnh Ninh Hòa); Phía nam giáp xã Ninh An; Phía bắc giáp xã Xuân Sơn.

10. Đường nối từ QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 140 m

Tuyến đường có chiều dài khoảng 140 m, điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 140 m về hướng tây.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 2.

Đường nối từ QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 140 m trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 3.

Đường nối từ QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 140 m trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường song song với QL 1A

Theo quy hoạch, đường này có chiều dài khoảng 500 m. Tuyến đường có điểm đầu nằm ở đoạn Bưu điện Việt Nam và điểm cuối ở đoạn gần quán bún bò số 9.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 4.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 5.

Đường song song với QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường song song với đường số 11 nói trên

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 170 m. Điểm đầu và điểm cuối đều nằm trên đường số 11 sẽ mở.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 6.

Đường song song với đường số 11 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 4) - Ảnh 7.

Đường song song với đường số 11 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY