Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 1.

Xã Vạn Hưng thuộc huyện Vạn Ninh, đông giáp Biển Đông; Phía tây giáp xã Ninh Sơn (tỉnh Ninh Hòa); Phía nam giáp xã Ninh An; Phía bắc giáp xã Xuân Sơn.

13. Đường nối từ QL 1A tới đoạn gần bờ biển Đông

Tuyến đường có chiều dài khoảng 320 m, điểm đầu ở QL 1A, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 320 m về hướng đông nam.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 2.

Đường nối từ QL 1A tới đoạn gần bờ biển Đông trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 3.

Đường nối từ QL 1A tới đoạn gần bờ biển Đông trên bản đồ Google vệ tinh.

14. Đường song song với đường số 13 nói trên

Theo quy hoạch, đường này có chiều dài khoảng 320 m. Tuyến đường có điểm đầu nằm ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 320 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 4.

Đường song song với đường số 13 sẽ mở trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 5.

Đường song song với đường số 13 sẽ mở trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường nối từ đường số 13 nói trên tới đoạn gần trường THCS Lý Thường Kiệt

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 590 m. Điểm đầu ở đường số 13 sẽ mở và điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 590 m về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 6.

Đường nối từ đường số 13 nói trên tới đoạn gần trường THCS Lý Thường Kiệt trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 5) - Ảnh 7.

Đường nối từ đường số 13 nói trên tới đoạn gần trường THCS Lý Thường Kiệt trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY