Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 1.

Xã Vạn Hưng thuộc huyện Vạn Ninh, đông giáp Biển Đông; Phía tây giáp xã Ninh Sơn (tỉnh Ninh Hòa); Phía nam giáp xã Ninh An; Phía bắc giáp xã Xuân Sơn.

19. Đường nối từ đoạn phía sau trường THCS Lý Thường Kiệt tới đoạn Dịch vụ thuê xe du lịch Tiến

Tuyến đường có chiều dài khoảng 450 m, điểm đầu ở đoạn phía sau trường THCS Lý Thường Kiệt, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 450 m về hướng đông nam.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 2.

Đường song song với đường số 2 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 3.

Đường song song với đường số 2 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

20. Đường song song với QL 1A

Theo quy hoạch, đường này có chiều dài khoảng 130 m. Tuyến đường có điểm đầu nằm ở đường số 19 nói trên, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 130 m về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 4.

Đường song song với đường số 2 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 5.

Đường song song với đường số 2 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

21. Đường nối từ đường số 19 nói trên tới đoạn gần bờ biển Đông

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 160 m. Điểm đầu ở đường số 19 sẽ mở và điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 160 m về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 6.

Đường song song với đường số 2 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 7) - Ảnh 7.

Đường song song với đường số 2 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY