Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 1.

Xã Vạn Khánh thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp xã Vạn Long; Phía tây giáp xã Vạn Bình; Phía nam giáp xã Vạn Thăng; Phía bắc giáp tỉnh Phú Yên.

7. Đường nối đường Nguyễn Huệ tới đoạn cách đó khoảng 270 m

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 270 m. Điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Huệ, đoạn gần trường THPT Tô Văn Ơn; điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 270 m về phía đông nam.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 2.

Đường nối đường Nguyễn Huệ tới đoạn cách đó khoảng 270 m trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 3.

Đường nối đường Nguyễn Huệ tới đoạn cách đó khoảng 270 m trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường song song với DT 651C

Theo quy hoạch, tuyến đường này có chiều dài khoảng 390 m. Điểm đầu nằm ở đường số 7 sẽ mở, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 390 m về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 4.

Đường song song với DT 651C trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 5.

Đường song song với DT 651C trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Hai đường nối từ đường số 7 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 380 m

Đoạn đường này có điểm đầu nằm trên đường số 7 nói trên và điểm cuối nằm trên đoạn cách đó khoảng 380 m về phía nam.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 6.

Đường đường nối từ đường số 7 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 380 m trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 3) - Ảnh 7.

Đường đường nối từ đường số 7 nói trên tới đoạn cách đó khoảng 380 m trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY