Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 1.

Xã Vạn Long thuộc huyện Vạn Ninh, phía đông giáp xã Vạn Phước; Phía tây và phía nam giáp xã Vạn Khánh; Phía bắc giáp tỉnh Phú Yên.

1. Đường nối QL 1A tới đoạn gần cơ sở nấm Hiệp Thúy

Xem ngay: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa

Tuyến đường này có chiều dài khoảng 140 m. Điểm đầu nằm trên QL 1A; điểm cuối ở đoạn gần cơ sở nấm Hiệp Thúy.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 2.

Đường nối QL 1A tới đoạn gần cơ sở nấm Hiệp Thúy trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 3.

Đường nối QL 1A tới đoạn gần cơ sở nấm Hiệp Thúy trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường song song với đường số 1 nói trên

Theo quy hoạch, tuyến đường này có chiều dài khoảng 120 m. Điểm đầu nằm ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 120 m về phía bắc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 4.

Đường song song với đường số 1 nói trên trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 5.

Đường song song với đường số 1 nói trên trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ đường số 1 nói trên tới đường số 2 sẽ mở

Đoạn đường này có chiều dài khoảng 110 m. Điểm đầu nằm trên đường số 1 nói trên và điểm cuối nằm ở đường số 2 sẽ mở.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 6.

Đường nối từ đường số 1 nói trên tới đường số 2 sẽ mở trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (phần 1) - Ảnh 7.

Đường nối từ đường số 1 nói trên tới đường số 2 sẽ mở trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa)

Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa TẠI ĐÂY