Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đáng chú ý nhất.

 Xã Xuân Phương thuộc thị xã Sông Cầu, phía đông giáp xã Xuân Thịnh; Phía tây giáp xã Xuân Lâm; Phía nam giáp phường Xuân Yên và vịnh Xuân Đài; Phía bắc giáp các xã Xuân Bình và Xuân Cảnh.

4. Đường nối QL 1A tới đoạn gần VLXD Xuân Phương Mới

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở QL 1A, điểm cuối ở đoạn VLXD Xuân Phương Mới, cách đó khoảng 2,20 km.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thị xã Sông Cầu 

 Đường nối QL 1A tới đoạn gần VLXD Xuân Phương Mới trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối QL 1A tới đoạn gần VLXD Xuân Phương Mới trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối QL 1A tới đoạn cửa hàng xăng dầu Petrolimex 109

Trong tương lai, các đường này có điểm đầu ở QL 1A, điểm cuối ở cửa hàng xăng dầu Petrolimex 109, có chiều dài khoảng 1,90 km.

 Đường nối QL 1A tới đoạn cửa hàng xăng dầu Petrolimex 109 trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối QL 1A tới đoạn cửa hàng xăng dầu Petrolimex 109 trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 388 m

Theo quy hoạch, đường này có điểm đầu ở QL 1A (đoạn tiệm tóc Sóng Tóc), điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 388 m về phía tây.

 Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 388 m trên bản đồ quy hoạch.

 Đường nối QL 1A tới đoạn cách đó khoảng 388 m trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Sông Cầu - tỉnh Phú Yên)

 Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên TẠI ĐÂY