Duyệt qui hoạch khu trung tâm thương mại hơn 700 ha tại TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

Phân khu H - Khu trung tâm thương mại và các đô thị mới TP Sầm Sơn dự kiến là trung tâm hành chính - chính trị mới của TP Sầm Sơn với qui mô dân số 40.000 người đến năm 2040.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 Khu H - Khu trung tâm thương mại và các đô thị mới TP Sầm Sơn.

The đó, phân khu H thuộc địa giới hành chính ba phường Quảng Vinh, Quảng Châu, Quảng Thọ (TP Sầm Sơn). Phía Bắc giáp đại lộ Nam sông Mã, phân khu E; phía Nam giáp phân khu F, dự án của Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group); phía Đông giáp dự án của Sun Group; phía Tây giáp xã Quảng Tâm, Quảng Cát, huyện Quảng Xương.

Diện tích lập qui hoạch phân khu khoảng 744 ha, trong đó phường Quảng Châu (hơn 336 ha), phường Quảng Thọ (hơn 384 ha), phường Quảng Vinh (gần 24 ha). Qui mô dân số hiện trạng là 12.086 người, dự kiến đến năm 2040 là 40.000 người.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm hành chính - chính trị mới của TP Sầm Sơn, trung tâm tài chính, thương mại; các khu đô thị mới và khu nhà ở đô thị cải tạo chỉnh trang.

Về qui hoạch sử dụng đất, đất công cộng đô thị (hơn 40 ha), đất đơn vị ở (hơn 390 ha), đất cây xanh cảnh quan (hơn 35 ha), đất giao thông (hơn 57 ha),...

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với UBND TP Sầm Sơn tổ chức công bố rộng rãi nội dung qui hoạch phân khu được duyệt trong thời gian 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt theo qui định; tổ chức, chỉ đạo chính quyền địa phương quản lí chặt chẽ quĩ đất qui hoạch xây dựng đô thị, quản lí việc xây dựng theo qui hoạch,...

Thanh Hóa duyệt qui hoạch khu trung tâm thương mại hơn 700 ha tại TP Sầm Sơn - Ảnh 1.

Phối cảnh tổng thể TP Sầm Sơn đến năm 2040. (Ảnh: thanhhoa.gov.vn).

Trước đó, tháng 3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã chủ trì Hội nghị nghe báo cáo, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Trong đó, Hội nghị đã nghe đại diện đơn vị tư vấn trình bày báo cáo Qui hoạch phân khu H tỉ lệ 1/2.000 tại TP Sầm Sơn.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh đây là phân khu có vị trí quan trọng của TP Sầm Sơn. Tuy nhiên, bản qui hoạch của đơn vị tư vấn chưa đạt yêu cầu.

Do đó, ông Xứng yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu lại, chọn đơn vị tư vấn đáp ứng được yêu cầu. Việc xây dựng qui hoạch phải cập nhật rõ ranh giới, thể hiện được chức năng của từng phân khu để xây dựng ý tưởng cho qui hoạch.

Trong đó, phải rà soát, làm rõ thực trạng hạ tầng, hiện trang các khu dân cư,… từ đó đề xuất được các hướng chính trang cụ thể cho từng khu dân cư theo hiện trạng. Đồng thời, các đề án phải làm rõ các qui hoạch chi tiết của các phân khu, qui hoạch chung của TP Sầm Sơn đã được phê duyệt.

Tháng 7/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh Qui hoạch TP Sầm Sơn tầm nhìn đến năm 2040. Phạm vi ranh giới bao gồm toàn bộ địa giới hành chính TP Sầm Sơn (8 phường và 3 xã) với qui mô lập qui hoạch 4.494,2 ha.

Dự kiến qui mô dân số đến năm 2040 là 250.000 người; diện tích đất xây dựng đô thị đến năm 2040 khoảng 3.908 ha.Các chỉ tiêu về hạ tầng kĩ thuật được áp dụng và tính toán theo tiêu chuẩn đô thị loại I.

Các khu chức năng chính bao gồm: Trung tâm hành chính - chính trị, không gian công cộng, các khu dân cư đô thị, các khu hỗn hợp, công viên đô thị, các khu du lịch, cụm tiểu thủ công nghiệp địa phương, các trung tâm chuyên ngành,...


chọn