Hà Nội đặt mục tiêu xử lí dứt điểm sai phạm của 8B Lê Trực, chạy tàu Cát Linh - Hà Đông trong năm nay

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành nghị quyết số 05 về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 của thành phố.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

Thứ nhất, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế theo các chỉ đạo của Chính phủ trong tình hình mới, phấn đấu cao nhất hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020. 

Trước mắt, thực hiện ngay các giải pháp nhằm đảm bảo sự ổn định cung - cầu của thị trường hàng hóa và dịch vụ, đẩy mạnh liên kết vững chắc trong các khâu từ khai thác tài nguyên và cung ứng nguyên - nhiên - vật liệu, lưu thông sản phẩm.

Đồng thời, thành phố phải quan tâm các giải pháp kích cầu, đặc biệt là kích thích tăng nhu cầu tiêu dùng nội địa, tạo tiền đề vững chắc để tiến tới sản xuất và tiêu dùng bền vững. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá hình ảnh TP Hà Nội và có giải pháp cụ thể khôi phục nhanh thị trường khách du lịch nội địa.

Thứ hai, quan tâm mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế thông qua các giải pháp tăng cường quản lí và khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. 

Thành phố phải tiếp tục rà soát, cải cách và rút gọn thủ tục hành chính để góp phần giảm bớt chi phí và thời gian chấp hành của người nộp thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ thu NSNN ở mức cao nhất. 

TP Hà Nội cần tiếp tục quản lí tốt chi ngân sách, tiếp tục có phương án điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt, đảm bảo đủ nguồn và kịp thời bố trí dự toán cho các khoản chi đầu tư, chi thường xuyên cấp thiết, các nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành theo dự toán,...

Hà Nội đặt mục tiêu xử lí dứt điểm sai phạm của 8B Lê Trực, đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông hoạt động trong năm nay - Ảnh 1.

Hà Nội quyết tâm đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào hoạt động trong năm nay (Ảnh tư liệu: Di Linh).

Thứ ba, chăm lo, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp liên quan đến BHXH.

Thành phố phải xây dựng kế hoạch thực hiện phương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo chỉ đạo của Trung ương.

Thứ tư, tiếp tục triển khai hoàn thành các qui hoạch phân khu nội đô, các qui hoạch phân khu đô thị vệ tinh, qui hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống, qui hoạch cải tạo xây dựng lại các khu chung cư cũ. 

Nhiệm vụ cũng đặt ra cho Hà Nội phải tập trung giải quyết dứt điểm vi phạm trật tự xây dụng tại công trình 8B - Lê Trực và các vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng, các khiếu nại, tranh chấp quản lí, vận hành chung cư. 

Đồng thời, thành phố phải phối hợp đưa vào vận hành tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Hoàn thành đầu tư xây dựng các dự án trạm xử lí nước thải trong cụm công nghiệp và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nước sạch các dự án nhà máy xử lý rác thải,...là một trong những nhiệm vụ phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Thứ năm, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, văn hóa, lễ hội trên địa bàn. Thành phố cũng không quên thực hiện các nhiệm vụ an ninh trật tự, nhiệm vụ công tác quốc phòng,... cho địa bàn.

Thứ sáu, nhiệm vụ TP Hà Nội phải tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội. 

Đồng thời rà soát phương án phân cấp quản lí kinh tế - xã hội theo ngành, lĩnh vực và chuẩn bị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo chất lượng và bền vững.

chọn
Khánh Hoà dự kiến đấu giá hơn 500 khu đất
Riêng Trung tâm phát triển quỹ đất Khánh Hoà dự kiến thực hiện đấu giá quyền sử dụng 344 khu đất, lô đất, có tổng diện tích gần 93.700 m2.