Hà Nội dồn điền, đổi thửa được 79.000 ha, mỗi hộ có 10 - 15 ô

Đến nay, thành phố thực hiện dồn điền, đổi thửa được 79.454,3/75.980,1 ha; mỗi hộ gia đình trung bình có từ 10 - 15 ô, thửa được dồn đổi còn 1 - 2 ô, thửa.
Hà Nội dồn điền, đổi thửa được 79.000 ha, mỗi hộ có 10 -15 ô - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: TTXVN).

Ngày 2/6, Đoàn công tác số 01 và số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 19, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Luật Đất đai năm 2013 đối với 3 Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Tài chính và Quy hoạch - Kiến trúc.

Thông tin tại buổi họp, hiện nay, thành phố thực hiện dồn điền, đổi thửa được 79.454,3/75.980,1ha; mỗi hộ gia đình trung bình có từ 10 - 15 ô, thửa được dồn đổi còn 1 - 2 ô, thửa. 

Các huyện, thị xã đã cơ bản cấp xong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sau dồn điền đổi thửa, với số lượng 617.964/622.861 GCN (đạt 99,21%).

Về phát triển thị trường đất nông nghiệp, tổng diện tích đất nông nghiệp của Hà Nội là 195.872ha, chiếm 58,3% tổng diện tích đất toàn thành phố. Tuy nhiên, thị trường đất nông nghiệp của Hà Nội hiện nay còn chưa phát triển, đất nông nghiệp lớn nhưng quy mô thị trường còn nhỏ. 

Thực trạng tích tụ, tập trung ruộng đất chủ yếu bằng hình thức dồn điền đổi thửa; mặc dù đến nay đã thực hiện cơ bản xong nhưng diện tích canh tác nông nghiệp phần lớn vẫn do các hộ nông dân nắm giữ với quy mô nhỏ lẻ, manh mún là chủ yếu.

Đối với Sở Tài chính cho biết giai đoạn 2011-2015 đã thực hiện 55.285 tỷ đồng; giai đoạn 2016-2020 thực hiện 147.498 tỷ đồng nguồn thu tiền sử dụng đất. 

Ngoài ra, Sở cũng tăng cường công tác quản lý, sử dụng và kết quả sắp xếp lại, xử lý tài sản công liên quan đến đất đai; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đa dạng hóa các nguồn vốn để tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phát huy nguồn lực đất đai...

Còn đối với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, trên cơ sở Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Sở đã tham mưu UBND thành phố tiến hành lập, thẩm định về phê duyệt 32/32 đồ án quy hoạch chung, 33/35 đồ án quy hoạch phân khu (còn lại 2 Quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống đã báo cáo xin chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy), 214 đồ án quy hoạch chi tiết với tổng diện tích trên 15.000 ha.

Phát biểu trong buổi họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, quản lý đất đai là lĩnh vực khó khăn, bao trùm toàn bộ các lĩnh vực của đời sống, các lĩnh vực đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, nên việc rà soát báo cáo tổng kết phải thật cặn kẽ, chi tiết; tiếp tục đề nghị các Sở tiếp tục rà soát lại các kiến nghị, đề xuất, nhất là liên quan đến việc sửa đổi Luật Đất đai và hệ thống các luật liên quan để đảm bảo tính đồng bộ.

chọn