Hà Nội lập quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.
Hà Nội: Lập quy hoạch sử dụng đất thời kì 2021 - 2030 - Ảnh 1.

Phân khu đô thị sông Hồng, Hà Nội.(Ảnh tư liệu minh hoạ: Hạ Vũ).

Theo đó, việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện phải thực hiện đúng trình tự và lấy ý kiến về quy hoạch; thực hiện song song với việc điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050. 

Về tiến độ triển khai, quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện phải hoàn thành và trình Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 trước quý III/2021 để làm cơ sở thông qua HĐND cấp huyện.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện được hoàn thành và trình Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trước ngày 5/10.

Quy hoạch phải đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố, là cơ sở để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Sau khi quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 được phê duyệt, nếu có mâu thuẫn thì phải điều chỉnh theo điều chỉnh quy hoạch tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030.

Việc lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện nhằm xác định nhu cầu sử dụng đất của các bộ, ngành trung ương, TP Hà Nội và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của cấp huyện, xã. Đây cũng là căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng.

chọn