Hải Dương dự kiến xây mới 4 tỉnh lộ, hai vành đai và nhiều cầu qua sông

Hải Dương dự kiến xây mới 4 đường tỉnh, hai đường vành đai (ngoài cao tốc CT 39) và nhiều cầu qua sông kết nối với các tỉnh lân cận.

Các nội dung trên được đề cập đến trong hồ sơ trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xây mới 4 đường tỉnh và nhiều cầu qua sông 

Cụ thể, Hải Dương đề xuất xây dựng các tuyến đường tỉnh mới, các tuyến đường tỉnh kéo dài kết nối khu vực các tỉnh lân cận, các tuyến đường có tính chất kết nối liên vùng tăng khả năng kết nối giao thông vận tải...

Các tuyến đường trục chính kết nối trong mạng lưới đường tỉnh có vị trí vai trò quan trọng được quy hoạch mở rộng và xây dựng mới đồng bộ theo quy mô tối thiểu đường cấp II, cấp III đồng bằng (4 - 6 làn xe);...

Xác định các trục đường tỉnh chính yếu, kết nối các trung tâm đô thị trên địa bàn tỉnh (đường trục Bắc – Nam; ĐT 389, ĐT 389B, ĐT 390, ĐT 390B, ĐT 390C (chuyển từ QL 37), ĐT 391, ĐT 392, ĐT 395, ĐT 396, ĐT 397 và các tuyến đường kết nối liên vùng mới ...) với quy mô tối thiểu là đường cấp III đồng bằng. Các tuyến đường tỉnh còn lại, quy mô quy hoạch tối thiểu là đường cấp IV đồng bằng.

Đồng thời, Hải Dương dự kiến điều chỉnh hướng tuyến một số đoạn đường tỉnh đi qua các đô thị, dân cư tập trung, thay thế bằng các tuyến định hướng mới với quy mô tối thiểu cấp III.

 Một vị trí dự kiến xây cầu nối Hải Dương - Bắc Ninh theo quy hoạch. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).

Tỉnh cũng dự kiến xây dựng nhiều cầu mới qua sông, trong đó ưu tiên xây dựng: Cầu An Đồng (kết nối huyện Ninh Giang với huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), cầu Kênh Vàng (kết nối huyện Nam Sách với huyện Lương Tài, Bắc Ninh), cầu Đồng Việt (kết nối TP Chí Linh với huyện Yên Dũng, Bắc Giang), cầu qua sông Lạch Tray kết nối với KCN Tràng Duệ mở rộng, cầu Tú kết nối huyện Thanh Hà (Hải Dương) với huyện An Lão (Hải Phòng), cầu qua sông Phi Liệt và sông Hàn nối thị xã Kinh Môn (Hải Dương) với huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), cầu qua sông Đá Vách nối thị xã Kinh Môn (Hải Dương) với thị xã Đông Triều (Quảng Ninh),…

Đề xuất quy hoạch các tuyến đường tỉnh cụ thể:

STT

ĐT

Giai đoạn đến năm 2030

Tầm nhìn đến năm 2050

1

ĐT 389

Mở rộng đường đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp III đồng bằng, quy mô 2 - 4 làn xe.

Điều chỉnh hướng tuyến: Đoạn từ nút giao đường dẫn cầu Triều - phà Triều cũ - Nút giao quy hoạch tuyến nối đầu cầu Triều đến ĐT 389 (tại xã Thái Sơn), chuyển thành đường nội bộ thị xã Kinh Môn. Thay thế đoạn tuyến này bằng đường
dẫn đầu cầu Triều và tuyến nối đầu cầu Triều đến ĐT 389 (tại xã Thái Sơn) theo quy hoạch chung đô thị Kinh Môn

Xây dựng các nút giao khác mức với đường dẫn cầu
Triều

2

ĐT 389B

Đoạn từ QL17B đến giao với ĐT 389 cải tạo nâng cấp khoảng ba km còn lại đạt cấp IV và giữ nguyên quy mô cấp IV đối với đoạn tuyến hiện trạng và kéo dài ĐT 389B để kết nối với QL 37 (TP Chí Linh) đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, quy mô tối thiểu 4 làn xe. Chiều dài đoạn kéo dài khoảng 6,5 km.

Chỉnh tuyến đoạn từ QL 17B đến cầu Dinh kết nối với Hải Phòng theo quy hoạch chung thị xã Kinh Môn

Nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp II đồng bằng, quy mô tối thiểu 4 làn xe. Xây dựng phần đường bên phải kênh Phùng Khắc theo quy hoạch chung đô thị Kinh Môn

3

ĐT 389C

Quy hoạch hướng tuyến bắt đầu từ nút giao ĐT 389B (xã Quang Thành)
đi theo hướng đường trục Bắc Nam tuyến phía bắc chiều dài khoảng 10 km đạt quy mô cấp II đồng bằng, kéo dài tuyến kết nối với ĐT 390 và vành đai V vùng thủ đô theo hướng đi cầu Bùi Thị Xuân với chiều dài khoảng 6 km quy mô tối thiểu cấp III đồng bằng

4

ĐT 390

Đoạn từ ĐT 397 đến nút giao lập thể 390-QL5-Đ/sắt giữ nguyên như quy mô hiện trạng. Sau khi tuyến đường 397, cầu Hàn 2 và đoạn tuyến kéo dài đường 390C với Vành đai II (tại Khu CN An Phát) hoàn thành đưa vào khai thác thì chuyển đoạn tuyến từ đường 397 đến nút giao lập thể 390-QL5-Đ/sắt
thành đường địa phương; đồng thời chuyển đường 390C thành đường 390 (lúc đó điểm đầu đường 390 giao với Vành đai II). Đoạn còn lại giữ nguyên hướng tuyến. Quy hoạch đoạn nối đường dẫn nối cầu Quang Thanh (đã xây dựng) là ĐT 390.

Nâng cấp mở rộng các đoạn đi trùng đường vành đai
I theo quy mô quy hoạch đô thị TP Hải Dương. Xây dựng hoàn thiện đường gom hai bên theo quy hoạch chung xây dựng hai bên đoạn từ nút giao lập thể đến thị trấn
Thanh Hà

5

ĐT 390B

Mở rộng đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp III, quy
mô 2 - 4 làn xe. Điều chỉnh hướng tuyến như sau: Bổ sung tuyến đường gom bên phải đường sắt Hà Nội – Hải Phòng nhập thành ĐT 390B (đoạn từ nút giao lập thể Ngã ba Hàng đến ĐT 390B) tiếp tục đi theo hướng ĐT 390B đến điểm giao ĐT 390E, chuyển toàn bộ tuyến đường ĐT 390E thành ĐT 390B, đồng thời chuyển đoạn từ nút giao với ĐT 390E – cuối tuyến (TT Thanh Hà) thành đường địa phương

Duy trì quy mô tối thiểu đường cấp III, xây dựng các nút giao khác mức với đường trục Bắc Nam, đoạn tuyến phía bắc (đoạn nối từ 390B đến QL 5)

6

ĐT 390C

Chuyển tuyến ĐT390C thành đường địa phương và thực hiện nâng cấp, mở rộng theo quy hoạch của địa phương

7

ĐT 390D

Nâng cấp đề xuất chuyển thành QL 37 (thay thế đoạn
tuyến QL 37 hiện có từ nút giao Ngô Quyền – đi trùng QL 5 – nút giao Tiền Trung – xã Quốc Tuấn), nâng cấp đường cấp II; từng bước xây dựng mở rộng và đầu tư đường gom hai bên theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Sách.

Đồng thời chuyển đoạn tuyến QL 37 cũ từ nút giao với QL5 (ngã ba Tiền Trung) đến nút giao với tuyến tránh QL18 (Chí Linh) thành 390D và đoạn còn lại thành đường đô thị Chí Linh

 

8

ĐT 390E

Nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, quy
mô tối thiểu hai làn xe; xây dựng cầu Giải (qua sông Rạng). Chỉnh tuyến cục bộ các đoạn từ phà Giải cắt QL 17B (qua khu dân cư Kim Đính huyện kim Thành) và đoạn cuối tuyến nối sang huyện An Dương, TP Hải Phòng

Nâng cấp toàn tuyến lên quy mô tối thiểu cấp III

9

ĐT 391

Điều chỉnh đoạn từ QL5 đến vành dai I TP Hải Dương thành đường đô thị TP Hải Dương.
Nâng cấp đoạn từ đường vành đai I TP Hải Dương đến Quý Cao (30 km) đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng với quy mô 4 làn xe; điều chỉnh hướng tuyến đoạn từ xã Quang Phục đến xã Văn Tố đi theo tuyến tránh thị trấn Tứ Kỳ và đoạn một km (qua KDC mới xã Nguyên Giáp) kéo dài nối QL 10 theo quy hoạch chung xây dựng vùng huyện Tứ Kỳ.
Nâng cấp mở rộng đoạn Quý Cao đến Ninh Giang đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp IV, quy mô hai làn xe; trong đó tích hợp khai thác đoạn đi chung mặt đê sông
Luộc đồng bộ cho cả đê điều và giao thông. Chỉnh tuyến cục bộ để xây dựng cầu mới và nắn thẳng đoạn qua âu An Thổ. Điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đoạn qua CCN Nguyên Giáp để tránh KDC Quý Cao; chuyển QL37 cũ thành ĐT 391

Nâng cấp đoạn Quý Cao – QL 37 tối thiểu là đường cấp
III, quy mô 2 - 4 làn xe

10

ĐT 392

Điều chỉnh đoạn đầu tại QL38 mới.
Duy trì các phân đoạn đạt cấp III đồng bằng (km0 -km15); nâng cấp các đoạn còn lại (đường cấp IV - V) đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp III, quy mô 2 - 4 làn xe.
Chỉnh tuyến cục bộ đoạn tuyến từ nút giao với đường trục Bắc Nam (phía nam) đến nút giao với QL 37; đồng thời chuyển đoạn tuyến cũ thành đường huyện.

Xây dựng đoạn ĐT 392 kéo dài đã được xác định theo quy hoạch để kết nối cầu Quang Thanh đi QL10 Hải Phòng. Tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 - 4 làn xe

Duy trì tiêu chuẩn đường cấp III trên toàn tuyến. Xây dựng các nút giao khác mức QL 38B, VĐ 5, QL 37

11

ĐT 392B

Nâng cấp đường 392B hiện trạng theo quy mô tối thiểu đường cấp IV đồng bằng và chuyển toàn bộ tuyến thành đường huyện (trừ đoạn giao với ĐT 392C đến giao với ĐT 399 chuyển thành ĐT 392C).

Hoàn thành tuyến đường nối QL 38B (Triệu Nội – Thị trấn Thanh Miện) kết nối sang Quỳnh Lâm - Quỳnh Phụ Thái Bình theo quy hoạch vùng huyện Thanh Miện.
Nâng cấp đường tránh thành ĐT 392B mới, quy mô tối thiểu 2 làn xe

Hoàn thiện toàn bộ tuyến đường theo quy mô cấp III
đồng bằng

12

ĐT 392C

Định hướng giữ nguyên hướng tuyến, quy mô nâng tối thiểu đường cấp IV đồng bằng (do đã có đường trục Đông Tây, huyện Thanh Miện thay thế đang đầu tư xây dựng kết nối tỉnh Hưng Yên).

Điều chuyển ĐT 392B đoạn từ với ĐT 392C đến giao với ĐT 399 và ĐT 399 đoạn từ giao với QL 38B đến giao với ĐT 392B thành ĐT 392C

13

ĐT 393

Đoạn từ đầu tuyến (giao với QL 37) đến nút giao với QL 38B thuộc thị trấn Gia Lộc, măt bằng hạn chế, khó khăn khi mở rộng: Bàn giao cho UBND huyện
Gia Lộc. Điều chỉnh điểm đầu tuyến từ nút giao với QL 37 sang nút giao với QL 38B trùng với nút giao cao tốc.
Đoạn từ nút giao với QL 38B đến ĐT 392 (ngã tư Đoàn Tùng) đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 - 4 làn xe.
Đoạn từ ĐT 392 đến cầu Từ Ô: Mở rộng quy mô tối thiểu đường cấp IV đồng bằng, trong đó chuyển đoạn tuyến từ trục bắc Nam Thanh Miện đến cầu Từ Ô thành đường huyện, xây dựng tuyến mới kết nối cầu Từ Ô (đã được xác định trong quy) và chuyển thành ĐT 393, đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô 2 - 4 làn xe

Nâng cấp toàn tuyến là đường cấp III đồng bằng

14

ĐT 394

Đoạn từ ĐT 394C đến QL 5 mở rộng tối thiểu đường cấp IV thành đường huyện…

Đoạn từ ĐT 392 đến Hà Chợ đi Hưng Yên, quy hoạch đường cấp III và xây dựng cầu mới sang tỉnh Hưng Yên

Duy trì quy mô quy hoạch tối thiểu đường cấp III

15

ĐT 394B

Hướng tuyến từ ĐT 280 (tỉnh Bắc Ninh) – Giao QL5 (Cẩm Giàng) – 394B – Giao ĐT 392 (nút giao với CT HN-HP – Trục Bắc Nam huyện Thanh Miện – Giao QL 38B. Định hướng tuyến đường đạt quy mô tối thiểu cấp II, 4 - 6 làn xe

16

ĐT 394C

Định hướng giữ nguyên hướng tuyến, đồng thời bổ
sung đoạn đường huyện 19 đoạn từ giao với QL 38 đến địa phận tỉnh Hưng Yên thành ĐT 394C. Nâng cấp đoạn tuyến đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp IV đồng bằng

Duy trì quy mô quy hoạch tối thiểu đường cấp IV

17

ĐT 395

Đoạn đầu tuyến (giao với đường ĐT 391) đến hết thị trấn Gia Lộc (giao với QL 38B) nâng cấp đạt quy mô cấp IV. Đoạn đi qua thị trấn Gia Lộc theo QHV huyện Gia Lộc.
Đoạn từ QL 38 đến trung tâm Kẻ Sặt: Nâng cấp tối thiểu đường cấp III đồng bằng (nắn chỉnh cục bộ đoạn tuyến vị trí đập Bá Thuỷ); riêng đoạn trung tâm Kẻ Sặt theo quy hoạch đô thị Kẻ Sặt

Duy trì quy mô quy hoạch tối thiểu đường cấp III

18

ĐT 396

Hướng tuyến: Từ nút giao QL 38B theo hướng đường trục Đông Tây huyện Thanh Miện – Giao ĐT 392B – đi theo hướng ĐT 396 hiện trạng – kéo dài đến cao tốc Hà Nội Hải Phòng.
Nâng cấp đường cấp III đồng bằng theo hướng tuyến hiện trạng; riêng đoạn từ cống Tiêu Lâm đến Đảo Cò có quy mô đường cấp IV đồng bằng, đồng thời chuyển đoạn tuyến thành đường huyện.
Kéo dài tuyến ĐT 396 theo dự án đường trục Đông Tây (tỉnh Hải Dương) và đoạn nối từ ĐT391 (xã Cộng Lạc đến nút giao lên đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng với quy mô đường cấp II đồng bằng.

Đầu tư tuyến mới theo quy mô phân kỳ đường cấp II đồng bằng

Duy trì khai thác tuyến đường, nâng cấp cải tạo chất
lượng mặt đường để khai thác giao thông được hiệu quả

19

ĐT 396B

Giữ hướng tuyến như hiện nay, mở rộng, duy trì tối thiểu
đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng

20

ĐT 396C

Giữ hướng tuyến như hiện nay, nâng cấp quy mô toàn tuyến
đạt tối thiểu cấp IV, 2 làn xe

21

ĐT 397

Xây dựng toàn tuyến đạt quy mô cấp II, 4 làn xe. Hướng tuyến điểm đầu tại QL 37 đến cầu Kênh Vàng kết nối tỉnh Bắc Ninh

Xây dựng đường gom 2 bên, xây dựng nút giao khác
mức với QL 37

22

ĐT 398

Chuyển toàn bộ thành đường địa phương; đồng thời
chuyển đoạn tuyến cầu Đồng Việt – đi chung QL 37 – giao QL18 – giao VĐ 5 – kết nối đường tốc độ cao của Quảng Ninh thành đường tỉnh ĐT 398.

Quy hoạch toàn tuyến ĐT 398 mới đạt quy mô cấp II đồng bằng

Duy trì khai thác, giữ quy mô đã xây dựng trong giai
đoạn đến 2030

23

ĐT 398B

Quy hoạch đoạn từ QL 18 đến Khu sinh thái hồ Bến Tắm (7,5 km) theo quy hoạch xây dựng chung TP Chí Linh (đường đô thị) và phương án ý tưởng quy hoạch Khu sinh thái hồ Bến Tắm. Đoạn còn lại quy mô tối thiểu đường cấp IV.
Quy hoạch bổ sung nhánh nối ĐT 398B đến ĐT 345 (tỉnh Quảng Ninh) đã xây dựng; bổ sung quy hoạch tuyến nối sang địa phận tỉnh Bắc Giang. Quy mô tối thiểu đường cấp IV đồng bằng

24

ĐT 399

Định hướng chuyển đoạn giao với QL 38B đến giao với ĐT
392B thành ĐT 392C và chuyển đoạn còn lại thành đường huyện, giữ quy mô tối thiểu cấp III

25

Đường 62m

Đầu tư hoàn chỉnh quy mô quy hoạch B=62m.
Chuyển toàn bộ đường 62m và bổ sung đoạn nối từ cầu Lộ Cương đến QL5 và đề nghị Bộ GTVT nâng cấp đoạn từ nút giao Gia Lộc đến QL 5 thành QL 37 (thay thế đoạn QL 37 từ nút giao Gia Lộc – cầu Phú Tảo – Đường Ngô Quyền – QL 5)

Đầu tư các nút giao khác mức với đường vành đai I
TP Hải Dương; nút giao liên thông khác mức QL5

26

Đường trục Bắc-Nam

Tuyến phía Nam: Giữ nguyên quy mô đường cấp III đồng bằng.

Tuyến phía Bắc: đoạn từ ĐT 390B đến cầu Triều xây dựng tuyến đường từ ĐT 390B đến ĐT 389 theo quy mô được duyệt Bn=25m, đường cấp II đồng bằng. Nâng cấp đoạn còn lại (đoạn tuyến đi trùng với ĐT 389 đến cầu Triều) đạt quy mô cấp III đồng bằng

Tuyến phía Nam: Đoạn 9 km đi trùng đường vành đai V đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh B=133m; đoạn còn lại thực hiện theo quy mô Bn=98m theo quy hoạch hai bên đường trục Bắc Nam được duyệt.

Tuyến phía Bắc: Xây dựng theo quy mô hoàn chỉnh.

 

Đường tỉnh đề xuất mới:

STT

Tuyến đường

Quy hoạch

1

Tuyến đường nối từ QL18 đến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Quy hoạch quy
mô đường cấp II

2

Trục nối từ QL 18 (nút giao đường trục từ ĐT 397 đến QL 18 ga Cổ Thành, Chí Linh) – Đường trục TP Chí Linh – Giao QL37 – Giao VĐ5 - vượt sông Kinh Thày (đò Bố Ơi) – Giao đường dẫn cầu Triều – Giao ĐT 389 – Đường trục nối CT

Quy mô tuyến
tối thiểu cấp III đồng bằng

3

Trục nối từ nút giao giữa VĐ 2 TP Hải Dương, VĐ5 (Nam Sách) – Giao ĐT 389 – Theo trục Đông – Tây của TX Kinh Môn – Cầu Dinh

Quy mô tuyến tối thiểu cấp III đồng bằng

4

Trục nối từ VĐ 1 (xã Tiền Tiến, TP Hải Dương) – VĐ2, VĐ5 (xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà) – qua xã: Thanh Khê, Thanh Thuỷ, Thanh Xuân, huyện Thanh Hà –
Vượt sông Rạng – Qua xã: Liên Hoà, Tam Kỳ, huyện Kim Thành – QL10 (TP Hải Phòng)

 

 

Xây dựng các đường vành đai 

Về hệ thống đường vành đai tỉnh, đường vành đai I được xây với chiều dài khoảng 35 km qua địa bàn TP Hải Dương và huyện Cẩm Giàng, quy mô cấp II, Bn = 42 m theo quy hoạch chung TP Hải Dương. Hướng tuyến định hướng điều chỉnh cục bộ một số vị trí so với các quy hoạch liên quan tạo nên tuyến đường khép kín. Trong đó có một đoạn tuyến đi trùng với ĐT 390. 

Đường vành đai II được quy hoạch dài khoảng 67 km, với quy mô cấp III, tối thiểu 4 làn xe. Tuyến đường đi theo đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng từ nút giao ĐT 392 đến nút giao đường Vành đai V và kết nối với đường gom vành đai 5 đến cuối huyện Nam Sách và đi theo tuyến đường mới kết nối với QL5 (đoạn đi trùng QL 5 khoảng 5,3 km) và đi theo tuyến đường trục chính huyện Bình Giang kết nối đến nút giao ĐT 392. 

Đường vành đai 5 vùng Thủ đô (cao tốc CT 39) sẽ được quy hoạch trong giai đoạn 2021 - 2030 theo định hướng quy hoạch giao thông đường bộ đã phê duyệt, trở thành tuyến đường trục Bắc - Nam chính của tỉnh. 

Toàn bộ tuyến đường quốc lộ đều có đường gom 

Báo cáo cũng đưa ra phương án phát triển đường gom cao tốc và quốc lộ. Cụ thể, giai đoạn đến năm 2030, xây dựng tuyến đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, quy mô tối thiểu cấp III.

Tầm nhìn đến năm 2050, hình thành đường gom trên toàn tuyến tuyến đường vành đai V và tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, quy mô tối thiểu cấp III.

Về đường gom quốc lộ, giai đoạn 2021 - 2030, đầu tư xây dựng khoảng 111 km đường gom (QL5: 21,4 km; QL 38B: 15,4 km; QL37: 44,3 km; QL18: 12 km; QL38: 11,5 km; QL 17B: 6,8 km), ưu tiên xây dựng đường gom QL5 đối với đoạn qua Khu công nghiệp Lương Điền – Cẩm Điền và Khu công nghiệp Lai Vu, các đoạn qua địa phận Cẩm Giàng, Kim Thành, Thanh Hà. Giai đoạn sau năm 2030, đề xuất xây dựng phần còn lại đảm bảo các tuyến đường quốc lộ đều có đường gom.

chọn
Giá rao bán biệt thự khu Tây Hồ Tây tăng nóng
Ghi nhận của Avision Young trong quý II/2024, thị trường biệt thự thứ cấp khu vực như phía Tây Hồ Tây đang trở thành điểm nóng. Giá biệt thự tại các dự án như Starlake, Ngoại Giao Đoàn hay Ciputra đều tăng đáng kể.