Hải Phòng: Duyệt chủ trương lập huyện Thủy Nguyên làm thành phố trực thuộc thành phố

Việc thành lập dựa trên cơ sở nguyên trạng 261,86 km2 diện tích tự nhiên, dân số 333.900 người và 37 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện.
Hải Phòng duyệt chủ trương thành lập thành phố trực thuộc thành phố - Ảnh 1.

Huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng. (Ảnh: haiphong.gov.vn).

Theo Cổng thông tin điện tử Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành ủy TP vừa đồng ý chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc TP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên như đề xuất của Ban Cán sự đảng UBND TP.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo việc xây dựng Đề án đúng theo qui định, phù hợp với định hướng phát triển của TP, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo tờ trình về việc xin chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố thuộc TP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên được xác định là một trong ba hướng đột phá về không gian đô thị của TP Hải Phòng, là Trung tâm hành chính, chính trị thành phố, Trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng, đô thị.

Theo qui hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2025 đô thị TP phát triển về phía Bắc (huyện Thủy Nguyên) để hình thành đô thị mới Bắc sông Cấm, đô thị mới Bến Rừng. Hai đô thị vệ tinh là thị trấn Minh Đức và thị trấn Núi Đèo, hai xã được nâng cấp đô thị loại 5 là Lưu Kiếm và Quảng Thanh,...

Trong đó, Đồ án điều chỉnh qui hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định: “Phía Bắc (huyện Thủy Nguyên) là trung tâm hành chính, chính trị TP Hải Phòng; trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch giải trí, y tế, giáo dục vùng duyên hải ven biển Bắc Bộ; xây dựng huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố”.

Tuy nhiên, huyện Thủy Nguyên hiện là đơn vị hành chính nông thôn, mô hình quản lí chính quyền nông thôn hiện không còn phù hợp và không đáp ứng yêu cầu quản lí trong tình hình mới. 

Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên để thiết lập chính quyền đô thị sẽ tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa các tiềm năng, lợi thế sẵn có của huyện Thủy Nguyên.

"Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên là yêu cầu khách quan và cấp thiết", tờ trình nêu rõ.

Việc thành lập đơn vị hành chính đô thị tại huyện Thủy Nguyên trên cơ sở nguyên trạng 261,86 km2 diện tích tự nhiên, dân số 333.900 người và 37 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện đảm bảo đúng qui định và phù hợp với thực tiễn.

Sau khi thành lập  TP Thủy Nguyên, TP Hải Phòng không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện; số đơn vị hành chính cấp xã sẽ giảm. Khắc phục việc một số xã không đáp ứng tiêu chuẩn nâng cấp thành phường; thành phố thuộc TP trực thuộc Trung ương sẽ có cả xã và phường.

chọn