Hai phương án 'cứu' ngành đường sắt trước nguy cơ dừng chạy tàu

Thủ tướng giao Bộ GTVT và các đơn vị liên quan cho ý kiến về hai phương án 'cứu' ngành đường sắt trước nguy cơ dừng chạy tàu.
Hai phương án 'cứu' ngành đường sắt trước nguy cơ dừng chạy tàu - Ảnh 1.

Bộ GTVT đã giao hơn 2.800 tỉ đồng dự toán kinh phí quản lí, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2020 cho Cục Đường sắt Việt Nam từ cuối tháng 12/2019. (Ảnh: Di Linh).

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về kinh phí quản lí, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp trình Chính phủ để thảo luận, cho ý kiến về các phương án sau:

Phương án 1: Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích qui định tại Nghị quyết số 87/2019/QH14 ngày 14/11/2019 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 theo hướng đề nghị cho phép tiếp tục áp dụng cơ chế giao dự toán kinh phí quản lí, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2020 cho Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông qua dự toán ngân sách nhà nước của Bộ GTVT như đã thực hiện năm 2019.

Phương án 2: Giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp triển khai thực hiện cơ chế đặt hàng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quản lí, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo qui định của pháp luật.

Theo tìm hiểu, Bộ GTVT đã giao hơn 2.800 tỉ đồng dự toán kinh phí quản lí, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2020 cho Cục Đường sắt Việt Nam từ cuối tháng 12/2019.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể kí hợp đồng đặt hàng, làm cơ sở triển khai kế hoạch bảo trì do vướng mắc về cơ chế, các qui định pháp luật. Bộ GTVT đã có văn bản trình Chính phủ báo cáo cụ thể các vướng mắc này.

Tuy nhiên, để hoạt động đường sắt được bình thường, an toàn, hiện Bộ GTVT đang chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam khẩn trương triển khai ngay các thủ tục giải ngân; trường hợp vướng các qui định pháp luật, báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ.

Hai phương án 'cứu' ngành đường sắt trước nguy cơ dừng chạy tàu - Ảnh 2.

Ngành đường sắt có nguy cơ dừng chạy tàu. (Ảnh minh họa: Di Linh).

Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết năm năm 2018, đơn vị này đã chuyển về Ủy ban Quản lí vốn Nhà nước.

Do không còn trực thuộc Bộ GTVT nên đầu năm 2020, VNR không được Bộ giao dự toán ngân sách duy tu đường sắt và không thể kí hợp đồng với các đơn vị thành viên.

Trong khi đó, các công ty con vẫn phải đảm bảo các vấn đề như an toàn chạy tàu, duy tu, bảo dưỡng... cũng như việc trả lương cho công nhân.

Theo đại diện VNR, nếu hết tháng 3/2020 mà không được giao dự toán ngân sách, VNR buộc phải báo cáo Chính phủ dừng chạy tàu.

chọn