Hơn 11 tỷ USD vốn ngoại đã đổ về Thái Nguyên

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 214 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 11,18 tỷ USD.

Một khu công nghiệp ở Thái Nguyên. (Ảnh: thainguyen.gov.vn).

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, hai tháng đầu năm nay, tỉnh này đã cấp quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 4 dự án với tổng vốn trên 1.069 tỷ đồng, cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 1 dự án với tổng vốn 169 tỷ đồng, điều chỉnh tăng vốn cho 1 dự án với vốn 0,5 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, tổng số dự án ngoài ngân sách sử dụng vốn đầu tư trong nước còn hiệu lực là 884 dự án với vốn đăng ký khoảng 174.246 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư FDI, trong tháng 2, địa phương có 2 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký đạt 454,8 triệu USD. Hai tháng đầu năm, toàn tỉnh có 3 dự án FDI được cấp mới với tổng số vốn đăng ký đạt 457,4 triệu USD, 1 lượt dự án tăng vốn với vốn đăng ký đạt 4,81 triệu USD. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 214 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 11,18 tỷ USD.  

Mới đây, UBND tỉnh đã phê duyệt thêm 2 cụm công nghiệp mới trên địa bàn huyện Đại Từ với tổng mức đầu tư trên 1.396 tỷ đồng, tổng diện tích 118 ha. Từ đầu năm đến nay, Thái Nguyên đã phê duyệt thêm 6 dự án cụm công nghiệp với tổng mức đầu tư trên 4.185 tỷ đổng, tổng diện tích 358,96 ha; nâng tổng số cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng, đang triển khai xây dựng trên toàn tỉnh lên 27 cụm công nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư hạ tầng trên 10.216 tỷ đồng, trong đó có 11 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút 62 dự án đầu tư. 

Ngoài ra, liên quan đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, trong tháng 2, Thái Nguyên đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 75 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 1.171 tỷ đồng. Lũy kế trong 2 tháng đầu năm, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 142 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 1.899 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 9.934 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 146.202 tỷ đồng.

Cũng trong 2 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp điều chỉnh thay đổi cho 210 doanh nghiệp, cấp thành lập 67 đơn vị trực thuộc, tạm ngừng hoạt động 416 doanh nghiệp, số doanh nghiệp giải thể là 27 doanh nghiệp, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 148 doanh nghiệp.  

chọn
Hình ảnh CCN Trác Văn tại thị xã Duy Tiên, Hà Nam gần 57 ha đang xây dựng hạ tầng
CCN Trác Văn tại thị xã Duy Tiên, Hà Nam có quy mô gần 57 ha, bắt đầu thi công vào quý I/2023. Chủ đầu tư của dự án này là Công ty Đông Dương.