Hưng Yên đấu giá 39 suất đất ở tại huyện Ân Thi, khởi điểm 9,5 triệu đồng/m2

39 suất đất để xây dựng nhà ở tại các khu dân cư mới xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, sẽ được đem ra đấu giá ngày 19/5.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp Hưng Yên vừa ra thông báo đấu giá tài sản  của UBND xã Bãi Sậy.

Cụ thể là quyền sử dụng 39 suất đất để xây dựng nhà ở tại các khu dân cư mới xã Bãi Sậy (gồm khu LK-01 từ suất số 15 đến suất số 27, từ suất số 29 đến suất số 33; khu LK-03 từ suất số 41 đến suất số 44, suất số 46 đến suất số 49, suất số 52, suất số 56, suất số 57; khu LK-04 từ suất số 68 đến suất số 71, từ suất số 73 đến suất số 78).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá tại UBND xã Bãi Sậy từ ngày 4/5 đến hết ngày 16/5; hoặc tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản vào ngày 16/5.

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước dự kiến đợt I nộp tại UBND xã Bãi Sậy từ 14h đến hết giờ hành chínhngày 16/5; đợt II nộp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản từ 14h đến hết giờ hành chínhngày 17/5.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá vào 7h30 ngày 19/5 tại hội trường UBND xã Bãi Sậy.

Tiền đặt trước (đặt cọc) dự kiến có một mức là 140 triệu đồng; giá khởi điểm 9,5 triệu đồng/m2.

Thời gian xem tài sản từ ngày bán hồ sơ đến kết thúc ngày thu tiền đặt trước.

Mọi cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, đến mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá tại UBND xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi hoặc tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ số 19, đường An Vũ phường Hiến Nam, TP Hưng Yên.

Thông tin liên hệ: Số điện thoại 02213.552153.

chọn
Một doanh nghiệp sở hữu loạt bất động sản ở Hà Nam báo lãi cao gấp 225 lần cùng kỳ
Quý II/2024, Nam Hà Nội (NHA) lãi sau thuế hơn 29 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lãi 130 triệu đồng. Việc doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng là điều đã được doanh nghiệp dự báo từ trước nhờ bàn giao khu dân cư Mộc Bắc.