Hưng Yên: Phê duyệt qui hoạch khu nhà ở thương mại và nhà ở xã hội rộng 28,5 nghìn m2

Theo quyết định phê duyệt qui hoạch của UBND tỉnh Hưng Yên, khu nhà ở thương mại và nhà ở xã hội Ánh Khoa rộng 28.515,5 m2, với 6.607,8 m2 là đất nhà ở xã hội.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt đồ án Qui hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ chi tiết 1/500 dự án Khu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại Ánh Khoa.

Theo quyết định này, dự án được thực hiện trên địa bàn thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Khu đất được qui hoạch có phía Đông Bắc giáp dự án siêu thị Lan Chi và đường ĐT.376, phía Đông Nam giáp đất canh tác; phía Tây Bắc giáp dự án siêu thị Lan Chi và quốc lộ 39A; phía Tây Nam giáp mương thuỷ lợi và đường nội đồng.

20190916_155054

Một khu nhà ở xã hội. (Ảnh: Minh Anh).

Chủ đầu tư lập qui hoạch là Công ty Cổ phần Ánh Khoa.

Tổng diện tích lập qui hoạch chi tiết là 28.515,5 m2. Trong đó, đất ở chiếm 16.061,3 m2, gồm 9.453,5 m2 là đất ở liền kề và 6.607,8 m2 là đất nhà ở xã hội. Qui mô dân số dự kiến khoảng 1.912 người. 

Mục tiêu của đồ án qui hoạch, theo YBND tỉnh Hưng Yên là khai thác tiềm năng, lợi thế và các điều kiện thuận lợi của khu vực để xây dựng khu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại; đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội thị trấn Yên Mỹ.

Đồ án cũng là căn cứ để triển khai thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình, lập và mời gọi đầu tư dự án theo qui định.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Ánh Khoa được thành lập năm 2016 ở Yên Mỹ, Hưng Yên, có người đại diện theo pháp luật là Đặng Ngọc Ánh.

Doanh nghiệp này đăng kí kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. 

chọn