Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh đấu giá 53 ô đất, khởi điểm từ 16,14 triệu đồng/m2

53 ô đất thuộc dự án Khu dân cư thôn Ninh Hải, xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, có diện tích từ 120 đến 696,4 m2/ô.

Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh vừa ra thông báo đấu giá tài sản  của UBND huyện Vân Đồn.

Cụ thể là quyền sử dụng 53 ô đất thuộc dự án Khu dân cư thôn Ninh Hải, xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Diện tích các ô đất từ 120 đến 696,4 m2/ô.

53 ô đất có mức giá khởi điểm từ 16,14 đến 25,14 triệu đồng/m2; bước giá từ 60 đến 300 triệu đồng. Tiền hồ sơ là 500.000 đồng/hồ sơ.

STT

Quy hoạch

Lô đất

Ô đất số

Diện tích (m2)

Đơn giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/ô đất)

Tiền đặt trước (đồng/ô đất)

1

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư thôn Ninh Hải, xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

A4

2

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

2

3

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

3

4

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

4

5

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

5

6

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

6

7

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

7

8

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

8

9

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

9

10

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

10

11

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

11

12

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

12

13

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

13

14

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

14

15

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

15

16

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

16

17

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

17

18

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

18

19

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

19

20

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

20

21

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

21

22

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

22

23

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

23

24

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

24

25

120

17.530.000

2.103.600.000

300.000.000

25

28

120

16.550.000

1.986.000.000

300.000.000

26

29

120

16.550.000

1.986.000.000

300.000.000

27

30

120

16.550.000

1.986.000.000

300.000.000

28

49

120

16.550.000

1.986.000.000

300.000.000

29

50

120

16.550.000

1.986.000.000

300.000.000

30

51

120

16.550.000

1.986.000.000

300.000.000

31

1

178

21.130.000

3.761.140.000

400.000.000

32

26

178

21.130.000

3.761.140.000

400.000.000

33

27

178

19.930.000

3.547.540.000

400.000.000

34

52

178

19.930.000

3.547.540.000

400.000.000

35

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư thôn Ninh Hải, xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

A5

1

358

24.710.000

8.846.180.000

800.000.000

36

2

375

16.140.000

6.052.500.000

600.000.000

37

3

375

16.140.000

6.052.500.000

600.000.000

38

4

373

19.680.000

7.340.640.000

600.000.000

39

5

373

19.680.000

7.340.640.000

600.000.000

40

6

375

16.140.000

6.052.500.000

600.000.000

41

7

375

16.140.000

6.052.500.000

600.000.000

42

9

337

20.500.000

6.908.500.000

600.000.000

43

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư thôn Ninh Hải, xã Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

BT

1

504,4

24.900.000

12.559.560.000

1.000.000.000

44

2

376,8

20.650.000

7.780.920.000

800.000.000

45

3

349,7

20.650.000

7.221.305.000

800.000.000

46

4

326,5

20.650.000

6.742.225.000

800.000.000

47

5

309,7

20.650.000

6.395.305.000

800.000.000

48

6

696,4

25.140.000

17.507.496.000

1.200.000.000

49

7

294,8

16.450.000

4.849.460.000

800.000.000

50

8

325,1

16.290.000

5.295.879.000

800.000.000

51

9

355,4

17.320.000

6.155.528.000

800.000.000

52

10

385,7

17.160.000

6.618.612.000

800.000.000

53

11

413,9

21.000.000

8.691.900.000

800.000.000

Tổng cộng

11.591,4

 

221.483.910.000

25.000.000.000

Thời gian bán, tiếp nhận, tham khảo hồ sơ, nộp phiếu trả giá từ ngày 21/12 đến ngày 4/1/2023 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Quảng Ninh; vào ngày 5/1/2023 tại UBND xã Minh Châu; vào ngày 6/1/2023 và ngày 9/1/2023 tại hội trường nhà văn hóa của huyện Vân Đồn.

Thời gian, địa điểm xem tài sản, chi tiết các ô đất vào ngày 4/1/2023 và ngày 5/1/2023 tại các ô đất đấu giá. Người tham gia đấu giá liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh, số điện thoại 0203.3816.731 hoặc liên hệ Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Vân Đồn, số điện thoại 0396919688 hoặc liên hệ UBND xã Minh Châu, số điện thoại 0975704216 để được hướng dẫn xem ô đất.

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ ngày 9/1/2023 đến 16h30 ngày 11/1/2023 vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Ninh.

Buổi công bố giá được tổ chức từ 13h30 ngày 12/1/2023 tại hội trường nhà văn hóa của huyện Vân Đồn.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp từng ô đất theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quảng Ninh; địa chỉ số 26 phố Văn Lang, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; điện thoại 0203 3816731.

chọn
Cẩn trọng bẫy 'liều ăn nhiều' với đất nền chưa xong pháp lý
Theo chuyên gia Batdongsan.com, lợi nhuận cao luôn đi kèm rủi ro lớn. Nếu đón đầu thành công, các lô đất nền chưa xong pháp lý sẽ mang lại nhiều lợi nhuận vì giá mua vào thấp hơn 20-40%. Song, phần nhiều các lô đất chưa được cấp sổ là do vướng nhiều vấn đề phức tạp, dính quy hoạch… Người mua nên tránh bẫy “liều ăn nhiều”.