[Infographic] 5 cao tốc trọng điểm khởi công trong quý II

Trong quý II này, ngành giao thông sẽ khởi công, bắt đầu xây dựng 5 đường cao tốc trọng điểm.