[Infographic] Lộ trình 5 tuyến đường sắt đô thị qua nội đô lịch sử Hà Nội theo quy hoạch

Theo quy hoạch giao thông Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Hà Nội sẽ có 9 tuyến đường sắt đô thị, trong đó có 5 dự án đi qua khu vực nội đô lịch sử, bao gồm tuyến số 1, 2, 2A, 3 và 5.
[Infographic] Lộ trình 5 tuyến đường sắt đô thị qua nội đô lịch sử Hà Nội theo quy hoạch / 5 tuyến metro sẽ đi qua những đường nào trong vùng nội đô lịch sử Hà Nội? - Ảnh 1.