[Infographic] Tiến độ các dự án nhà ở xã hội đang triển khai ở Thanh Hoá

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có 13 dự án nhà ở xã hội hơn 24 ha đã lựa chọn chủ đầu tư, khi hoàn thành dự kiến sẽ cung cấp 12.248 căn hộ ra thị trường.