KCN và khu phi thuế quan 752 ha của Xuân Cầu Holdings được duyệt đầu tư

Dự án tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu có quy mô 752 ha, do CTCP Đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện làm chủ đầu tư.
KCN và khu phi thuế quan 752 ha của Xuân Cầu Holdings được duyệt đầu tư - Ảnh 1.

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. (Nguồn: Báo Hải phòng).

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp (KCN) và khu phi thuế quan Xuân Cầu.

Theo đó, dự án có quy mo sử dụng đất 752 ha, được thực hiện tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Chủ đầu tư là CTCP Đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện.

Liên quan đến tổng vốn đầu tư dự án, Thủ tướng giao UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan và nhà đầu tư rà soát, xác định lại tổng vốn đầu tư của dự án và quy định cụ thể tổng vốn đầu tư của dự án tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đảm bảo vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật.

Về tiến độ thực hiện dự án, UBND TP Hải Phòng có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng quy định cụ thể tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án. Trong đó, lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư.

Về thời hạn thực hiện dự án, Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) hướng dẫn thực hiện, đảm bảo phù hợp theo Nghị định số 11 của Chính phủ về việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển, quy định của pháp luật có liên quan và không vượt quá 50 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư.

"Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi được Bộ TNMT phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường", văn bản nêu rõ.

Theo đề xuất trước đó, dự án đầu tư khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu dự kiến có quy mô 752 ha (hoàn toàn lấn biển), tổng vốn đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (quý 4/2017 - 2020) sẽ khảo sát, nghiên cứu cơ sở hạ tầng, các thủ tục liên quan; giai đoạn 2 (2021 - 2025) thực hiện kêu gọi, thu hút đầu tư cho thuê mặt bằng, tiếp tục hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng. Chủ đầu tư dự án là CTCP Đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện (công ty con thuộc Công ty TNHH Xuân Cầu).

Về chủ đầu tư, CTCP Đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện được thành lập vào tháng 9/2016 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, do Công ty TNHH Xuân Cầu (Xuân Cầu Holdings) nắm giữ 85% vốn. Tháng 2/2020, doanh nghiệp tăng vốn lên 2.150 tỷ đồng.

chọn