Kế hoạch sử dụng đất xã Cao Thành, Ứng Hoà, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Cao Thành.
Kế hoạch sử dụng đất xã Cao Thành, Ứng Hoà, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Một góc xã Cao Thành. (Ảnh: Cao Lãm - Cao Thành - Ứng Hoà).

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt, xã Cao Thành hiện có 3 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là các dự án:

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Đấu giá quyền sử dụng đất ở khu Cống Ao thôn Tử Dương; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới khu 1 thôn Tử Dương, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới khu 2 thôn Tử Dương, xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất xã Cao Thành, Ứng Hoà, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 2.

Xã Cao Thành trên bản đồ Google vệ tinh.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ứng Hoà. Theo văn bản này, xã Cao Thành hiện có thêm 1 dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai, đó là dự án:

- Trụ sở làm việc của ban chỉ huy quân sự xã Cao Thành và Công an xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ứng Hoà TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY.