Kế hoạch sử dụng đất xã Đại Cường, Ứng Hoà, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Đại Cường.
Kế hoạch sử dụng đất xã Đại Cường, Ứng Hoà, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Một góc xã Đại Cường. (Ảnh: Qdnd).

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt, xã Đại Cường hiện có 4 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau:

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới tại khu đồng Trước Dưới, thôn Đông Đình, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới khu đồng Trước Trên, thôn Đông Đình, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội;

Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ) đoạn từ Km19+900-Km41+500 qua địa bàn huyện Ứng Hòa; Cải tạo, sửa chữa đường liên xã Đại Cường đi xã Đại Hùng huyện Ứng Hòa.

Kế hoạch sử dụng đất xã Đại Cường, Ứng Hoà, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 2.

Xã Đại Cường trên bản đồ Google vệ tinh.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ứng Hoà. Theo văn bản này, xã Đại Cường hiện có thêm 4 dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai, đó là các dự án:

- Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây hàng năm khác kết hợp với nuôi trồng thủy sản

- Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất trồng cây hàng năm khác kết hợp với nuôi trồng thủy sản

- Trạm y tế xã Đại Cường

- Cải tạo, sửa chữa đường liên xã Đại Cường đi xã Đại Hùng huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ứng Hoà TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY.