Kế hoạch sử dụng đất xã Tảo Dương Văn, Ứng Hoà, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Tảo Dương Văn.

Tảo Dương Văn là một xã nằm gần trung tâm của huyện Ứng Hòa, dân số của xã là 6.138 người, bao gồm 4 làng là Tảo Khê, Đông Dương, Văn Ông và Văn Cao. Xã Tảo Dương Văn có diện tích 8,38 km2.

Kế hoạch sử dụng đất xã Tảo Dương Văn, Ứng Hoà, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Sân Bóng đá thôn Tảo Khê. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Huyện Ứng Hòa).

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND thành phố Hà Nội phê duyệt, xã Tảo Dương Văn hiện có 5 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, bao gồm các dự án sau:

Xây dựng mới trạm 110kV Mỹ Đức và nhánh rẽ; Nâng cấp mở rộng đường trục kinh tế phát triển phía Nam huyện Ứng Hòa (Cần Thơ - Xuân Quang), Giai đoạn 1; Nhà văn hóa thôn Văn Ông; Nhà văn hóa thôn Đông Dương; Nhà văn hóa thôn Văn Cao.

Kế hoạch sử dụng đất xã Tảo Dương Văn, Ứng Hoà, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 2.

Xã Tảo Dương Văn trên bản đồ Google vệ tinh.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ứng Hoà. Theo văn bản này, xã Tảo Dương Văn hiện có thêm 1 dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai, đó là dự án:

- Đấu giá đất ở khu cánh Muống thôn Văn Ông.

Xem chi tiết Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ứng Hoà TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY.