Quy hoạch

Kế hoạch sử dụng đất xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Đông Sơn.
Kế hoạch sử dụng đất xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Một góc xã Đông Sơn. (Ảnh: Batdongsantamphuc).

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Đông Sơn hiện có nhiều dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, trong đó có các dự án:

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá khu nhà trẻ cũ xã Đông Sơn; Cải tạo nâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Đông Sơn, huyện Chương Mỹ;

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại khu Lèn Vẹt, thôn Quyết Hạ, xã Đông Sơn; Xây dựng hệ thống cấp nước sạch huyện Chương Mỹ và các vụng lân cận sử dụng nguồn nước sạch Sông Đà;...

Kế hoạch sử dụng đất xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 2.

Xã Đông Sơn trên bản đồ Google vệ tinh.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chương Mỹ. Theo văn bản này, xã Đông Sơn hiện có thêm nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai, trong đó có các dự án:

- Xây dựng chùa thôn Quyết Hạ

- Xây dựng Nhà nguyện thôn Yên Kiện

- Đường dây 500KV tây Hà Nội - Thường Tín

- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ

...

Xem chi tiết Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chương Mỹ TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY.

Bản đồ quy hoạch
 
chọn