Kế hoạch sử dụng đất xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội năm 2021

Những khu đất được đưa vào kế hoạch sử dụng đất, tức sắp được thu hồi, chuyển đổi mục đích để thực hiện dự án ở xã Trung Giã.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Trung Giã có 3 dự án sẽ thu hồi đất để triển khai, đó là: Xây dựng trường mầm non Trung Giã B; Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Trung Giã A; Dự án mở rộng 02 ngăn lộ đường 110kV tại trạm TBA 220kV Sóc Sơn và đường dây 110kV đấu nối nhà máy điện Sóc Sơn.

Trước đó, tháng 10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản tham gia ý kiến thẩm định danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch sử dụng đất xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội năm 2021 - Ảnh 1.

Xã Trung Giã trên bản đồ Google vệ tinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cung cấp Danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sóc Sơn. Theo văn bản này, xã Trung Giã có nhiều dự án khác dự kiến sắp được thu hồi đất để triển khai. Các dự án này gồm:

- Xây dựng HTKT khu đất đấu giá QSD đất xen kẹt tại Khu Cửa ấp, thôn Xuân Sơn của UBND huyện Sóc Sơn.

- Xây dựng HTKT chỉnh trang, phát triển khu dân cư tại Cửa Kho, thôn Bình An, xã Trung Giã của ONT.

- Xây dựng HTKT chỉnh trang, phát triển khu dân cư tại Cửa Điện, thôn Phong Mỹ, xã Trung Giã của TTPTQĐ.

- Xây dựng HTKT chỉnh trang, phát triển khu dân cư tại Cầu Đá, thôn Bình An, xã Trung Giã của TTPTQĐ.

- Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay ODA Hàn Quốc của Ban QLDA 2- Bộ Giao thông vận tải.

- Chuyển mục đích đất nông nghiệp, vườn, ao liền kề, xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở.

- Cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp công ích, đất nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền của UBND huyện, UBND xã.

- Xây dựng HTKT khu dân cư nông thôn tại khu Ao Kho, thôn Bình An, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn của TTPTQĐ.

- Xây dựng HTKT chỉnh trang, phát triển khu dân cư nông thôn tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn của TTPTQĐ.

Tải về danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Sóc Sơn TẠI ĐÂY

Xem Nghị quyết số 21 về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 của HĐND TP Hà Nội TẠI ĐÂY.

chọn