Kết thúc quý III, nợ xấu của VIB giảm còn 2,36%

Theo kết quả kinh doanh quý III/2017 trước kiểm toán mà nhà băng này mới công bố, trong 9 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của ngân hàng này có nhiều mảng sáng.

Có thể thấy được dựa vào số liệu đã được đưa ra, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng VIB trong 9 tháng đầu năm đạt 623 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều mảng kinh doanh của VIB ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong kỳ này. Ví như mảng kinh doanh chính tín dụng – đầu tư đem về tới 2.358 tỷ đồng thu nhập lãi thuần cho VIB sau 9 tháng, tăng 28% so với cùng kỳ. Mảng dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng cao 47%, đạt 245 tỷ đồng lợi nhuận thuần. Mảng mua bán chứng khoán đầu tư đem về 181 tỷ đồng lãi thuần, tăng 11%.

Riêng hoạt động kinh doanh ngoại hối và thu nhập từ góp vốn cổ phần sụt giảm, gh

i ghi nhận lỗ thuần 34,3 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm, khác xa con số lãi thuần 32 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

ket thuc quy iii no xau cua vib giam con 236

Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh quý III của VIB (Nguồn: BCTC VIB)

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận thuần của VIB đạt 1.111 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do giảm mạnh tỷ lệ trích lập dự phòng từ 56% xuống 44% nên lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của VIB ghi nhận mức tăng ấn tượng 53%.

Tính đến 30/9/2017, tổng tài sản của Ngân hàng đạt gần 117 nghìn tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 12% so với cuối năm 2016. Dư nợ tín dụng của VIB đã đạt 77.794 tỷ đồng, tăng 19%. Huy động khách hàng cũng tăng tương ứng 22%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,36%, giảm 0,23%.

Trong quý III, ngân hàng đã mua lại gần 409 tỷ đồng nợ xấu từ VAMC để thu hồi và xử lý, tổng nợ xấu cuối tháng 9 của VIB tăng 10,4% với 1.711 tỷ đồng. Giá trị trái phiếu VAMC mà ngân hàng nắm giữ chỉ còn 2.052 tỷ đồng, trong đó có 948 tỷ đồng đã trích lập dự phòng. Tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ xuống 2,36%.

Năm 2017, VIB dự kiến lợi nhuận trước thuế 750 tỷ, huy động vốn thị trường 1 trên 80.000 tỷ, tổng tài sản 120.000 tỷ, dư nợ VAMC giảm tối thiểu và luôn duy trì nợ xấu dưới 3%.

ket thuc quy iii no xau cua vib giam con 236 Tạm thu giữ một số sản phẩm tại tiệm Khaisilk ở Hà Nội

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa có cuộc kiểm tra cửa hàng Khaisilk bán khăn lụa và đã tạm thu giữ một ...

chọn