Khách quốc tế đến Hà Nội trong tháng 6 tăng

Trong tháng 6/2020, khách quốc tế đến Hà Nội ước tính đạt 20.000 lượt khách. Lượng khách này chủ yếu là khách đến với mục đích thương mại, doanh nhân, công nhân trở lại làm việc và khách quốc tế từ các địa phương khác về Hà Nội.
Khách quốc tế đến Hà Nội trong tháng 6 tăng - Ảnh 1.

(Đồ họa: Alex Chu)