Kho bạc Nhà nước rút ngắn thời gian thanh toán vốn đầu tư công

Kho bạc Nhà nước cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Theo đó, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã tiếp tục rút ngắn thời gian kiểm soát chi theo hướng áp dụng nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chứng từ trong vòng 1 ngày làm việc đối với các khoản tạm ứng và thanh toán từng lần theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ- CP ngày 11/11/2011 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Đồng thời, tiếp tục rút ngắn thời gian kiểm soát chi đối với hồ sơ, hợp đồng thực hiện nguyên tắc “kiểm soát trước, thanh toán sau” với tổng thời gian nhận, giải quyết và trả kết quả trong vòng 2 ngày làm việc, trừ thời gian cao điểm cuối năm.

Với các giải pháp đã thực hiện, đến hết tháng 5/2022, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát ước đạt 356.676 tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán chi thường xuyên năm 2022 (1.112.194 tỷ đồng). Giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 ước đạt 116.672,9 tỷ đồng, bằng 22,5% kế hoạch năm 2022 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (518.105,9 tỷ đồng); cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 (21,8%).

Dù con số này cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 là 104,2 nghìn tỷ đồng, nhưng theo Kho bạc Nhà nước vẫn tạo áp lực rất lớn lên giải ngân vốn đầu tư công năm nay bởi ngoài nguồn vốn theo kế hoạch trung hạn, các bộ, ngành, địa phương còn phải thực hiện nhiệm vụ giải ngân theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030
Tỉnh Đồng Nai là một trong những tỉnh có lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.