Chốt đầu tư công hơn 84.000 tỷ đồng làm ba cao tốc trọng điểm phía Nam

Tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ hoàn thành đưa vào khai thác vào năm 2026; cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác toàn tuyến năm 2027.

Sáng nay (16/6), Quốc hội đã chính thức thông qua chủ trương đầu tư giai đoạn 1 ba dự án đường bộ cao tốc là Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Cụ thể, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột  dài 117,5 km, chia thành ba dự án thành phần theo hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư là 21.935 tỷ đồng.

Nghị quyết yêu cầu chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

Ba dự án cao tốc phía Nam được Quốc hội thông qua với tổng mức đầu tư hơn 84.000 tỷ đồng. (Đồ họa: Justin Bùi).

Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng được thông qua với chiều dài 53,7 km, chia thành ba dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 17.837 tỷ đồng.

Về tiến độ, chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2026.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài 188,2 km, chia thành 4 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 44.691 tỷ đồng.

Nghị quyết nêu rõ, chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2022, cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

Cả ba dự án đều được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt, trong đó có nội dung được thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

 

 

chọn
Giá nhà leo thang, chuyên gia gợi ý mô hình 'thuê để sở hữu'
Giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng vượt quá khả năng chi trả của người dân. Chuyên gia CBRE đề xuất có thể tham khảo mô hình thuê để sở hữu đã được áp dụng thành công trên thế giới.