Không điều chỉnh khu vực cây xanh, mặt nước, công trình an sinh xã hội sang nhà ở thương mại

Quan điểm này được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu ra tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thuộc TP Hải Phòng, TP Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

 Ảnh minh họa: Huy Hoàng.

4 tỉnh thành nói trên vừa qua được Quốc hội cho phép áp dụng thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để phục vụ phát triển.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, tại cuộc cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân cấp thẩm quyền phê duyệt và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị thuộc TP Hải Phòng, TP Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng việc phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh, thành phố nhằm bảo đảm rút ngắn thời gian, phù hợp với mô hình thí điểm theo hướng tăng cường trách nhiệm của địa phương trong việc quản lý và thực hiện quy hoạch.

Một số ý kiến nhất trí việc điều chỉnh quy hoạch mà có ý kiến khác nhau giữa địa phương và Bộ Xây dựng thì ý kiến của Bộ Xây dựng mang ý nghĩa "trọng tài" thay vì đẩy lên Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian lấy ý kiến về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung (quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị) ít nhất 40 ngày đối với cộng đồng dân cư, 15 ngày đối với cơ quan, tổ chức có liên quan.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành lưu ý, phân cấp mạnh mẽ nhưng cũng cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đây là hai việc song hành, tránh trọng việc này lại nhẹ việc kia, phải sát sao để tránh việc phân cấp điều chỉnh quy hoạch ảnh hưởng tới quy hoạch tổng thể của đô thị đã được Thủ tướng duyệt..

Theo ông Thành, đẩy mạnh phân cấp nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương nhưng phải giữ được cảnh quan đô thị đã được quy hoạch, nhất là tránh sơ suất dẫn tới điều chỉnh không phù hợp.

Phó Thủ tướng dẫn chứng về trường hợp điều chỉnh quy hoạch khi di chuyển một nhà máy cũ ra khỏi khu vực nội thành để chuyển đổi thành đất đô thị, xây dựng công viên cây xanh để bà con đi bộ, tập thể dục vẫn phải xin ý kiến Thủ tướng với nhiều thủ tục, tốn nhiều thời gian. Trong khi đó, nếu phân cấp cho địa phương thì rất nhanh và không cần xin ý kiến các bộ.

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo việc điều chỉnh cục bộ phải đảm bảo giữ nguyên hoặc tăng các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, tỷ lệ cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các công trình an sinh xã hội tại đô thị phục vụ cộng đồng và nhân dân địa phương.

Phó Thủ tướng cũng nêu rõ việc không điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối với các khu vực quy hoạch cây xanh, mặt nước, công trình an sinh xã hội sang nhà ở, kinh doanh thương mại.

Ông đề nghị Bộ Xây dựng hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng ban hành quyết định trước 30/4.

chọn