Lãi suất huy động ngân hàng HSBC mới nhất tháng 4/2021

Lãi suất tiền gửi VND được ngân hàng HSBC triển khai đối với khách hàng cá nhân trong tháng 4 tiếp tục được duy trì trong khoảng từ 0,1%/năm đến 2,7%/năm.

Trong tháng 4, biểu lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (HSBC Việt Nam) ghi nhận không có sự thay đổi so với tháng trước. Khách hàng gửi tiết kiệm bằng VND sẽ được hưởng lãi suất giao động trong khoảng 0,1%/năm đến 2,7%/năm với kỳ hạn gửi kéo dài từ 1 tuần đến 36 tháng.

Đối với các kỳ hạn ngắn như 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày ngân hàng HSBC niêm yết lãi suất tiền gửi là 0,1%/năm.

Trong khi đó ở các kỳ hạn dài hơn như 100 ngày, khách hàng được hưởng lãi suất là 1,25%/năm. Kỳ hạn 200 ngày và 300 ngày cùng được ấn định chung lãi suất ở mức 1,75%/năm.

Tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng tiếp tục được duy trì với lãi suất là 0,5%/năm. Lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn 3 - 5 tháng đang được niêm yết ở mức 1,25%/năm. Tiếp đó các kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng có lãi suất tiết kiệm là 1,75%/năm.

Lãi suất ngân hàng HSBC áp dụng với 3 kỳ hạn dài nhất 18, 24 và 36 tháng được áp dụng ở mức 2,75%/năm. 

Ngoài hình thức nhận lãi vào cuối kỳ hạn, khách hàng cũng có thể lựa chọn hình thức nhận lãi định kỳ hàng tháng với lãi suất ngân hàng dao động trong khoảng từ 0,5%/năm đến 2,7%/năm. Các kỳ hạn triển khai cho hình thức này là từ 1 tháng đến 36 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng HSBC dành cho cá nhân

Lãi suất huy động ngân hàng HSBC mới nhất tháng 4/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: HSBC

Biểu lãi suất tiết kiệm dành riêng cho khách hàng Premier của HSBC cũng tiếp tục được duy trì trong khoảng từ 0,2%/năm đến 3%/năm tại hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Tương tự với khách hàng thường, thời gian huy động vốn đối với khách hàng Premier cũng là từ 1 tuần đến 36 tháng.

Đối với hình thức nhận lãi hàng tháng, lãi suất ngân hàng được huy động trong khoảng từ  0,75%/năm đến 2,88%/năm, chỉ áp dụng tại kỳ hạn 1 - 36 tháng. 

Mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại HSBC hiện tại là 3%/năm áp dụng cho khoản tiền tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ của khách hàng Premier gửi tại kỳ hạn 18 - 24 tháng.

Lãi suất tiền gửi áp dụng với khách hàng Premier

Lãi suất huy động ngân hàng HSBC mới nhất tháng 4/2021 - Ảnh 2.

Nguồn: HSBC


chọn
TP HCM đề nghị các huyện không đề xuất lên quận, thành phố
Khi các địa phương đủ tiêu chuẩn lên quận, thành phố theo quy định, TP HCM sẽ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mô hình đơn vị hành chính đô thị phù hợp.