Biểu lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 4/2021

Lãi suất tiền gửi tại ngân hàng Standard Chartered khá thấp, hiện đang được triển khai trong khoảng từ 0%/năm đến 0,71%/năm khi khách hàng gửi tại quầy.

Ngân hàng Standard Chartered Bank thường liên tục thay đổi và cập nhật biểu lãi suất tiền gửi mới. Khảo sát ngày 22/4, lãi suất ngân hàng Standard Chartered Bank đang được niêm yết tại quầy trong khoảng từ 0%/năm đến 0,71%/năm. Theo nhận định, lãi suất tiền gửi tại ngân hàng này thấp hơn nhiều so với các ngân hàng trong nước khác.

Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tuần đang được Standard Chartered Bank ấn định ở mức 0%/năm. Tiếp đo kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng đang được áp dụng cùng mức lãi suất là 0,6%/năm.

Tiền gửi tại các kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng được ấn định cùng mức là 0,1%/năm. Trong khi đó lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng được áp dụng lần lượt là 0,11%/năm và 0,13%/năm.

Khách hàng gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng được áp dụng cùng lãi suất là 0,26%/năm. Tiếp đó kỳ hạn 18 tháng và 24 tháng được niêm yết với lãi suất tương ứng là 0,37%/năm và 0,48%/năm. Lãi suất tiền gửi đang được triển khai tại kỳ hạn 30 tháng là 0,59%/năm; kỳ hạn 36 tháng là 0,71%/năm. 

Bên cạnh đó, Standard Chartered Bank cũng đang triển khai tiền gửi với các kỳ hạn ngày lẻ như 27, 25, 33, 37, 39...ngày. Tuy nhiên lãi suất tại các kỳ hạn này không được niêm yết cụ thể trên website của ngân hàng. Khách hàng có thể thỏa thuận trực tiếp về lãi suất với nhân viên ngân hàng tại quầy giao dịch. 

Lãi suất ngân hàng Standard Chartered áp dụng tại quầy

Biểu lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 4/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Standard Chartered Bank

Lãi suất tiền gửi trực tuyến được áp dụng cao hơn so với biểu lãi suất tại quầy ở tất cả các kỳ hạn gửi. Biểu lãi suất tiền gửi online hiện tại đang được triển khai trong khoảng từ 0,1%/năm đến 1,3%/năm, áp dụng tại kỳ hạn gửi 1 - 36 tháng.

Ngân hàng Standard Chartered tiếp tục duy trì lãi suất cao nhất ở mức 1,3%/năm, được áp dụng cho tiền gửi online tại kỳ hạn 12 tháng. 

Lãi suất tiền gửi Online tại ngân hàng Standard Chartered

Biểu lãi suất ngân hàng Standard Chartered tháng 4/2021 - Ảnh 2.

Nguồn: Standard Chartered Bank

 

chọn
VDSC: Lợi nhuận ròng quý III của Long Hậu có thể tăng 295% nhờ điều chỉnh đầu tư cho KCN Long Hậu 3.1
VDSC dự báo lợi nhuận ròng Long Hậu sẽ đạt 78,6 tỷ đồng, tăng 295,35% cùng kỳ trong quý III nhờ ghi nhận 3 ha cho thuê và việc điều chỉnh tổng mức đầu tư cho KCN Long Hậu 3.1 đã được hạch toán trong quý II.