Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng OceanBank tháng 4/2021

Trong tháng này, lãi suất tiền gửi tại ngân hàng OceanBank được điều chỉnh giảm tại nhiều kỳ hạn. Lãi suất huy động đối với khách hàng cá nhân ghi nhận trong khoảng 3,3%/năm đến 6,6%/năm.

Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương (OceanBank) đã có động thái giảm lãi suất tại một số kỳ hạn gửi. Trong đó tiền gửi tại các kỳ hạn 1 - 5 tháng và 12 - 36 tháng hạ 0,1 đến 0,2 điểm %. Riêng tiền gửi tại kỳ hạn 6 - 11 được giữ nguyên không đổi so với tháng trước. Biểu lãi suất ngân hàng sau điều chỉnh giao động trong khoảng từ 3,3%/năm đến 6,6%/năm dưới hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 1 tháng được niêm yết ở mức 3,3%/năm, giảm 0,2 điểm % so với trước. Ngân hàng tiếp tục hạ 0,1 điểm % lãi suất tại các kỳ hạn 2 - 5 tháng. Theo đó tiền  gửi tại kỳ hạn 2 tháng được ấn định lãi suất 3,4%/năm, kỳ hạn 3 - 5 tháng áp dụng lãi suất 3,5%/năm.

Ngân hàng tiếp tục duy trì lãi suất tiết kiệm tại các kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng. Hai kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng có lãi suất là 5,3%/năm; kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng hưởng cùng mức lãi suất 5,4%/năm. Tiền gửi tại kỳ hạn 10 tháng và 11 có lãi suất tiết kiệm tương ứng là 5,5%/năm và 5,8%/năm.

Lãi suất ngân hàng OceanBank tại các kỳ hạn 12 tháng đến 36 tháng được điều chỉnh hạ 0,2 điểm %. Hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng lãi suất huy động giảm từ 6,3%/năm đến 6,1%/năm. Tiền gửi tại kỳ hạn 15 tháng đang được huy động với lãi suất 6,25%/năm. Tiếp đó, OceanBank niêm yết cùng mức lãi suất 6,6%/năm tại ba kỳ hạn gửi dài nhất 18 - 36 tháng. 

Khách hàng khi gửi tiền ngắn hạn trong thời gian từ 1 - 3 tuần được áp dụng lãi suất là  0,2%/năm.  

Biểu lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho khách hàng cá nhân

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kì

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,2

0,2

1 tuần

0,2

0,2

2 tuần

0,2

0,2

3 tuần

0,2

0,2

01 tháng

3,3

3,3

02 tháng

3,4

3,4

03 tháng

3,5

3,5

04 tháng

3,5

3,5

05 tháng

3,5

3,5

06 tháng

5,3

5,3

07 tháng

5,3

5,3

08 tháng

5,4

5,4

09 tháng

5,4

5,4

10 tháng

5,5

5,5

11 tháng

5,8

5,8

12 tháng

6,1

6,1

13 tháng

6,1

6,1

15 tháng

6,25

6,25

18 tháng

6,6

6,6

24 tháng

6,6

6,6

36 tháng

6,6

6,6

Nguồn: OceanBank

Biểu lãi suất tiền gửi Online trong tháng này cũng giảm 0,1 - 0,35 điểm % tại tất cả các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Biểu lãi suất ngân hàng ghi nhận được nằm trong phạm vi từ 3,3%/năm đến 6,6%/năm. 

Tháng trước, lãi suất online được ưu đãi cao hơn so với gửi tại quầy tại một số kỳ hạn. Tuy nhiên hiện tại OceanBank đã điều chỉnh để 2 biểu lãi suất này áp dụng giống nhau ở cùng một kỳ hạn gửi.

Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất ghi nhận được tại OceanBank là 6,6%/năm, áp dụng cho tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 18 - 36 tháng.

chọn