Lãi suất Ngân hàng Kiên Long cập nhật tháng 4/2021

Mức lãi suất cao nhất đang được Ngân hàng Kiên Long huy động trong tháng này là 6,95%/năm, được áp dụng tại kỳ hạn 18 - 36 tháng khi gửi tiền qua kênh online.
Lãi suất Ngân hàng Kiên Long cập nhật tháng 4/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Kienlongbank

Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) đã có động thái điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm trong tháng này. Trong đó lãi suất ngân hàng tại tất cả các kỳ hạn gửi từ 1 0- 60 tháng đều giảm mạnh so với trước. Biểu lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ ghi nhận được sau điều chỉnh có phạm vi từ 3,1%/năm đến 6,65%/năm.

Cụ thể, tiền gửi tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được niêm yết lần lượt là 3,1%/năm và 3,3%/năm, giảm đồng loạt 0,45 điểm % so với tháng trước. Lãi suất huy động tại kỳ hạn 3, 4 và 5 tháng cùng được niêm yết ở mức 3,4%/năm, giảm 0,55 điểm %. 

Các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 6, 7 tháng giảm nhẹ 0,1 điểm %, niêm yết ở mức 5,7%/năm. Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng tại kỳ hạn 9 tháng và 8 tháng cùng ở mức 5,8%/năm, tương ứng giảm 0,4 điểm %. Tiền gửi tại kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng giảm 0,3 điểm % năm xuống còn 5,9%/năm.

Ngân hàng tiếp tục giảm 0,4 điểm % lãi suất tại kỳ hạn 12 và 13 tháng, sau điều chỉnh lãi suất ghi nhận được lần lượt là 6,5%/năm và 6,7%/năm. Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 15 tháng đang được ấn định ở mức 6,8%/năm, giảm 0,3 điểm % so với trước.

Trong tháng này, Ngân hàng Kiên Long có triển khai huy động vốn thêm tại kỳ hạn 17 tháng, với lãi suất được áp dụng là 6,8%/năm. 

Ngân hàng Kiên Long huy động lãi suất tại kỳ hạn 18 - 36 tháng là 6,85%/năm, giảm 0,25 điểm % so với trước đó. Tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 60 tháng giảm 0,45 điểm % từ mức 7,1%/năm xuống còn 6,65%/năm

Lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn ngắn 1-3 tuần tiếp tục được duy trì ở mức 0,2%/năm. Cùng với đó, tiền gửi không kỳ hạn cũng được ngân hàng quy định lãi suất 0,2%/năm.

Ngoài ra, tùy theo nhu cầu riêng mà khách hàng có thể lựa chọn thời gian lĩnh lãi phù hợp tại Ngân hàng Kiên Long: lĩnh lãi đầu kỳ, lĩnh lãi hàng tháng, lĩnh lãi hàng quý, lĩnh lãi mỗi 6 tháng, lĩnh lãi 12 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng Kiên Long niêm yết tại quầy

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

Loại ngoại tệ

Lãi suất(%/năm)

Tiền gửi tiết kiệm

0,2

Tiền gửi thanh toán

0,2

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

0,2

 

 

 

 

 

2 tuần

0,2

 

 

 

 

 

3 tuần

0,2

 

 

 

 

 

01 tháng

3,1

 

 

 

 

3,09

02 tháng

3,3

 

 

 

3,3

3,28

03 tháng

3,4

 

 

 

3,39

3,37

04 tháng

3,4

 

 

 

3,39

3,36

05 tháng

3,4

 

 

 

3,38

3,35

06 tháng

5,7

 

 

5,66

5,63

5,54

07 tháng

5,7

 

 

 

5,62

5,52

08 tháng

5,8

 

 

 

5,7

5,58

09 tháng

5,8

 

 

5,72

5,69

5,56

10 tháng

5,9

 

 

 

5,77

5,62

11 tháng

5,9

 

 

 

5,76

5,6

12 tháng

6,5

 

6,4

6,35

6,31

6,1

13 tháng

6,7

 

 

 

6,49

6,25

15 tháng

6,8

 

 

6,58

6,54

6,27

17 tháng

6,8

 

 

 

6,51

6,2

18 tháng

6,85

 

6,63

6,57

6,54

6,21

24 tháng

6,85

6,63

6,52

6,47

6,44

6,02

36 tháng

6,85

6,43

6,33

6,28

6,25

5,68

60 tháng

6,65

5,91

5,82

5,78

5,75

4,99

Nguồn: Kienlongbank

Đối với tiền gửi tiết kiệm Online, biểu lãi suất ngân hàng được áp dụng trong khoảng từ 3,2%/năm đến 6,95%/năm, với kỳ hạn từ 1 - 36 tháng. Theo khảo sát, lãi suất trong tháng  này giảm từ 0,35 - 0,6 điểm % so với tháng trước.

Khi gửi tiền qua kênh online, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất cao hơn 0,1 điểm % so với lãi suất tại quầy tại tất cả các kỳ hạn gửi. 

Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất đang được huy động tại Ngân hàng Kiên Long là 6,95%/năm, niêm yết cho các khoản tiền gửi online tại kỳ hạn 18 - 36 tháng.

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm Online tại Ngân hàng Kiên Long 

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

01 tháng

3,2

02 tháng

3,4

03 tháng

3,5

06 tháng

5,8

09 tháng

5,9

12 tháng

6,6

13 tháng

6,8

15 tháng

6,9

18 tháng

6,95

24 tháng

6,95

36 tháng

6,95

Nguồn: Kienlongbank

chọn