Lãi suất Ngân hàng Phương Đông (OCB) mới nhất tháng 4/2021

Lãi suất cao nhất tại Ngân hàng Phương Đông (OCB) hiện vẫn được áp dụng ở mức 8,2%/năm được dành cho khoản tiền gửi từ 500 tỷ trở lên tại kỳ hạn 13 tháng dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.
Lãi suất Ngân hàng Phương Đông (OCB) mới nhất tháng 4/2021 - Ảnh 1.

Ngân hàng Phương Đông (OCB)

Ngân hàng Phương Đông (OCB) trong tháng 4 này có biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm thường tại quầy được điều chỉnh giảm tại một kỳ hạn duy nhất so với ghi nhận vào đầu tháng trước. Trong đó, kỳ hạn được điều chỉnh giảm là kỳ hạn 6 tháng với mức giảm 0,1 điểm %.

Tuy có sự điều chỉnh giảm nói trên nhưng khung lãi suất huy động tại Ngân hàng Phương Đông vẫn được duy trì trong phạm vi từ 3,75%/năm đến 8,2%/năm dành cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi niêm yết cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt là 3,75%/năm và 3,85%/năm; trường hợp khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn như 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng sẽ được hưởng cùng mức lãi suất là 3,9%/năm.

Đối với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm giảm 0,1 điểm % xuống còn ấn định với lãi suất là 5,4%/năm. Trongn khi đó thì kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng được triển khai lãi suất chung không đổi là 5,5/năm.

Ngân hàng OCB tiếp tục huy động lãi suất cho các kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng đồng loạt ở mức là 5,7%/năm; riêng kỳ hạn 12 tháng hưởng lãi suất là 6%/năm.

Ngoài ra, lãi suất Ngân hàng Phương Đông dành cho các kỳ hạn dài như 15, 18 và 21 tháng lần lượt ở các mức là 6,1%/năm, 6,2%/năm và 6,3%/năm.

Lãi suất quy định tại kỳ hạn 24 tháng là 6,35%/năm; trong khi kỳ hạn 36 tháng được ngân hàng OCB áp dụng lãi suất là 6,4%/năm.

Đấng chú ý, các khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên vẫn tiếp tục được Ngân hàng Phương Đông áp dụng theo biểu lãi suất cơ sở. Theo đó, lãi suất cơ sở tại kỳ hạn 12 tháng là 8,1%/năm và tại kỳ hạn 13 tháng là 8,2%/năm và cùng không đổi so với hồi đầu tháng 3.

Như vậy, mức lãi suất cao nhất tại Ngân hàng Phương Đông hiện nay đang được triển khai là 8,2%/năm.

Cũng trong tháng 4 này, tiền gửi ngắn hạn  từ 1 tuần - 3 tuần được niêm yết chung lãi suất 0,2%/năm, tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục duy trì lãi suất không đổi là 0,1%/năm.

Khách hàng còn có thể lựa chọn hình thức tiết kiệm online ngoài hình thức tiết kiệm thường tại quầy. Tại đây, khung lãi suất tiết kiệm khách hàng được hưởng sẽ cao hơn 0,1 điểm % tại tất cả các kỳ hạn so với hình thức gửi tiết kiệm thường tại quầy. Và cũng trong tháng 4 này biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến qua khảo sát cũng giảm duy nhất tại kỳ hạn 6 tháng với cùng mức giảm là 0,1 điểm %.

Đặc biệt, theo chính sách ưu đãi tại Ngân hàng Phương Đông đối với khoản tiết kiệm thường có kỳ hạn 1 tháng trở lên, số tiền tối thiểu 1 tỉ đồng sẽ được cộng thêm 0,1%/năm so với biểu lãi suất niêm yết. Đối với tiết kiệm online kỳ hạn 1 tháng trở lên, số tiền từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng được cộng 0,1%/năm; và khoản tiền từ 5 tỷ đồng trở lên được cộng thêm 0,2%/năm so với biểu lãi suất.

Biểu lãi suất Ngân hàng Phương Đông tháng 4/2021 mới nhất dành cho khách hàng cá nhân

Lãi suất Ngân hàng Phương Đông (OCB) mới nhất tháng 4/2021 - Ảnh 2.

Nguồn: OCB.

 

chọn