Biểu lãi suất tiền gửi ngân hàng Saigonbank mới nhất tháng 4/2021

Lãi suất ngân hàng Saigonbank trong tháng 4 được giữ nguyên không đổi so với tháng trước, có phạm vi dao động từ 3,1%/năm - 6,6%/năm, áp dụng cho tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) theo khảo sát ngày 22/4 không có sự thay đổi so với ghi nhận vào đầu tháng 3. Tiền gửi tiết kiệm nhận lãi cuối kỳ của khách hàng được triển khai trong thời gian từ 1 - 36 tháng, lãi suất từ 3,1%/năm - 6,6%/năm.

Cụ thể, tiền gửi tại kỳ hạn 1 và 2 tháng được ngân hàng niêm yết lần lượt là 3,1%/năm và 3,2%/năm. Lãi suất ngân hàng ở kỳ hạn 3 - 5 tháng áp dụng cùng mức 3,4%/năm. 

Với các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, Saigonbank huy động tiền gửi với lãi suất không đổi 5,1%/năm. Lãi suất huy động tại kỳ hạn 12 tháng niêm yết ở mức 5,6%/năm.

Các khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 13 tháng sẽ được áp dụng lãi suất là 6,5%/năm. Hiện đây là mức lãi suất ngân hàng Saigonbank cao nhất đang được triển khai trong thời gian này. 

Ngân hàng huy động lãi suất 6%/năm khi khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 18, 24 và 36 tháng, giữ nguyên so với tháng trước.

Saigonbank cũng triển khai tiền gửi tại các kỳ hạn ngắn ngày 1 tuần và 2 tuần. Tuy nhiên lãi suất tiền gửi tại hai kỳ hạn này khá thấp, ấn định ở mức 0,2%/năm. 

Ngoài ra, khách hàng cũng có nhiều lựa chọn cách thức trả lãi khác từ ngân hàng như: trả lãi hàng tháng (3,1%/năm - 6,3%/năm), trả lãi hàng quý (3,4%/năm - 5,79%/năm) và trả lãi trước (3,09%/năm - 6,08%/năm).

Lãi suất ngân hàng Saigonbank áp dụng với cá nhân

Kỳ hạn

Trả lãi cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi hàng quý (%/năm)

Trả lãi hàng tháng (%/năm)

Trả lãi trước (%/năm)

Tiết kiệm không kỳ hạn

 

 

0,20%

 

Tiết kiệm có kỳ hạn

 

 

 

 

01 tuần

0,20%

 

 

 

02 tuần

0,20%

 

 

 

01 tháng

3,10%

 

3,10%

3,09%

02 tháng

3,20%

 

3,20%

3,19%

03 tháng

3,40%

3,40%

3,39%

3,37%

04 tháng

3,40%

 

3,38%

3,36%

05 tháng

3,40%

 

3,38%

3,35%

06 tháng

5,10%

5,07%

5,05%

4,97%

07 tháng

5,10%

 

5,04%

4,95%

08 tháng

5,10%

 

5,03%

4,93%

09 tháng

5,10%

5,04%

5,02%

4,91%

10 tháng

5,10%

 

5,01%

4,89%

11 tháng

5,10%

 

4,99%

4,87%

12 tháng

5,60%

5,49%

5,47%

5,31%

13 tháng

6,50%

 

6,30%

6,08%

18 tháng

6,00%

5,79%

5,76%

5,50%

24 tháng

6,00%

5,71%

5,68%

5,36%

36 tháng

6,00%

5,56%

5,53%

5,08%

Nguồn: Saigonbank

Saigonbank đồng thời cũng giữ nguyên biểu lãi suất ngân hàng áp dụng với các khách hàng là tổ chức/doanh nghiệp. Phạm vi lãi suất tiết kiệm tiếp tục được triển khai trong khoảng từ 2,8%/năm đến 5%/năm ở kỳ hạn gửi từ 1 tháng đến 36 tháng.

Khách hàng doanh nghiệp được hưởng lãi suất cao nhất là 5%/năm, áp dụng khi gửi tiền trong kỳ hạn 12 - 36 tháng.

Biểu lãi suất huy động áp dụng cho tổ chức/doanh nghiệp

Kỳ hạn

Lãi suất (% năm)

1. Loại không kỳ hạn

0,20%

2. Loại 01 tuần

0,20%

3. Loại 02 tuần

0,20%

4. Loại kỳ hạn 01 tháng

2,80%

5. Loại kỳ hạn 02 tháng

3,00%

6. Loại kỳ hạn 03 tháng

3,20%

7. Loại kỳ hạn 04 tháng

3,20%

8. Loại kỳ hạn 05 tháng

3,20%

9. Loại kỳ hạn 06 tháng

4,90%

10. Loại kỳ hạn 07 tháng

4,90%

11. Loại kỳ hạn 08 tháng

4,90%

12. Loại kỳ hạn 09 tháng

4,90%

13. Loại kỳ hạn 10 tháng

4,90%

14. Loại kỳ hạn 11 tháng

4,90%

15. Loại kỳ hạn 12 tháng

5,00%

16. Loại kỳ hạn 13 tháng

5,00%

17. Loại kỳ hạn 18 tháng

5,00%

18. Loại kỳ hạn 24 tháng

5,00%

19. Loại kỳ hạn 36 tháng

5,00%

Nguồn: Saigonbank

chọn
'Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sắp tới sẽ bước vào chu kỳ mới với nhiều thay đổi cốt lõi'
Theo dự báo của FiinGroup, thị trường vốn năm 2023 sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn về thanh khoản, mặt bằng lãi suất dự báo neo cao trong nửa đầu năm. Song, thị trường TPDN sẽ bước vào một chu kỳ mới, giúp kênh vốn này phát triển bền vững hơn.