Lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 5/2021

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng Agribank cao nhất tháng 5 này dành cho khách hàng cá nhân được duy trì ở mức 5,6%/năm với các kỳ hạn áp dụng từ 12 đến 24 tháng, lãi trả cuối kỳ

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) dành cho cả hai phân khúc khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đầu tháng 5 này đều không đổi so với trước.

Trong đó, phạm vi áp dụng cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân là từ 3,1%/năm đến 5,6%/năm trải dài từ kỳ hạn 1 tháng đến 24 tháng.

Theo đó, kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được áp dụng lãi suất ở mức là 3,1%/năm. Còn lãi suất tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng đồng loạt ấn định là 3,4%/năm.

Lãi suất Agribank huy động cho các kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng đồng loạt ở mức là 4%/năm.

Ngoài ra lãi suất ngân hàng Agribank dành cho các kỳ hạn dài từ 12 tháng đến 24 tháng đồng loạt niêm yết mức cao nhất hiện nay là 5,6%/năm.

Trường hợp khách hàng có tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán tại Agribank sẽ chỉ được hưởng lãi suất chung không đổi là 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank tháng 5/2021 dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,10%

1 Tháng

3,10%

2 Tháng

3,10%

3 Tháng

3,40%

4 Tháng

3,40%

5 Tháng

3,40%

6 Tháng

4,00%

7 Tháng

4,00%

8 Tháng

4,00%

9 Tháng

4,00%

10 Tháng

4,00%

11 Tháng

4,00%

12 Tháng

5,60%

13 Tháng

5,60%

15 Tháng

5,60%

18 Tháng

5,60%

24 Tháng

5,60%

Tiền gửi thanh toán

0,10%

Nguồn: Agribank.

Cũng trong tháng 5 này, khách hàng doanh nghiệp có biểu lãi suất huy động tại Agribank tiếp tục giữ nguyên không đổi so với trước.

Cụ thể, tại các kỳ hạn từ 1 tháng và 2 tháng có lãi suất được quy định là 3%/năm. Còn lãi suất tại các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng đồng loạt niêm yết lãi suất là 3,3%/năm.

Lãi suất tiết kiệm dành cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng được ngân hàng Agribank huy động cùng mức là 3,7%/năm.

Lãi suất ngân hàng Agribank đang triển khai cho phân khúc khách hàng doanh nghiệp cho các kỳ hạn dài kỳ hạn 12 tháng trở đi cụ thể là các kỳ hạn: 12, 13, 15, 18 và 24 tháng đồng loạt không đổi ở mức là 4,9%/năm.

Tại biểu lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp, hai loại tiền gửi là không kỳ hạn và tiền gửi thanh toán cũng được giữ nguyên mức là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank tháng 5/2021 dành cho khách hàng doanh nghiệp

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0,20%

1 Tháng

3,00%

2 Tháng

3,00%

3 Tháng

3,30%

4 Tháng

3,30%

5 Tháng

3,30%

6 Tháng

3,70%

7 Tháng

3,70%

8 Tháng

3,70%

9 Tháng

3,70%

10 Tháng

3,70%

11 Tháng

3,70%

12 Tháng

4,90%

13 Tháng

4,90%

15 Tháng

4,90%

18 Tháng

4,90%

24 Tháng

4,90%

Tiền gửi thanh toán

0,20%

Nguồn: Agribank.

 

chọn