Nợ xấu Sacombank giảm hơn 8%

Cuối quý I, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,7% xuống 1,48%. Ngoài ra, Sacombank còn ghi nhận trái phiếu đặc biệt VAMC giảm nhẹ 0,7% xuống gần 27.142 tỷ đồng. Ngân hàng đã nâng quỹ dự phòng giảm giá cho trái phiếu VAMC lên 4.580 tỷ đồng, tăng 4,8%.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ năm trước thực hiện được 25% kế hoạch năm.

Trong kỳ, tổng thu nhập hoạt động đạt 4.145 tỷ đồng, tăng 6,8% so với quý I/2020. Trong đó, thu nhập lãi thuần đóng góp 3.008 tỷ đồng (tăng 5,9%), lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đóng góp 837 tỷ đồng (tăng 16,1%). 

Đáng chú ý, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư tăng tới gần 91%, thu về 34,4 tỷ đồng cho ngân hàng.

Sau khi trừ đi 2.668 tỷ đồng (tăng 7,7%) chi phí hoạt động, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh của Sacombank còn 1.476 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do ngân hàng nâng chí phí trích lập gần 14% lên 476 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế còn hơn 1.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý đầu năm ngoái.

Sacombank báo lãi thuần từ đầu tư chứng khoán tăng mạnh, nợ xấu giảm hơn 8% - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quý I/2021 của Sacombank. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp từ BCTC).

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của Sacombank đạt 497.428 tỷ đồng, tăng 1% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 4,9% lên 356.975 tỷ đồng. Song, do số dư nợ xấu lại giảm 8,4% xuống 5.292 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu được kéo từ 1,7% xuống 1,48%.

Về nguồn vốn, số dư huy động tiền gửi khách hàng đến cuối quý I/2021 đạt 431.137 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7%.

Sacombank báo lãi thuần từ đầu tư chứng khoán tăng mạnh, nợ xấu giảm hơn 8% - Ảnh 2.

Các chỉ tiêu tài sản của Sacombank. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp từ BCTC).

Trong ba tháng đầu năm, số dư chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành (chiếm chủ yếu là trái phiếu đặc biệt VAMC) giảm nhẹ 0,7% xuống gần 27.142 tỷ đồng. Đồng thời, ngân hàng cũng nâng quỹ dự phòng giảm giá cho chứng khoán đầu tư tăng 4,8% lên 4.580 tỷ đồng.

Sacombank báo lãi thuần từ đầu tư chứng khoán tăng mạnh, nợ xấu giảm hơn 8% - Ảnh 3.

(Ảnh: BCTC Sacombank).

 

chọn