Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tăng tại đa số kỳ hạn trong tháng 2/2022

Khảo sát ngày 9/2, biểu lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng Bản Việt điều chỉnh tăng tại đa số kỳ hạn so với tháng trước và lãi suất cao nhất là 6,8%/năm được áp dụng cho khoản tiền gửi online dưới hình thức trả lãi cuối kỳ có kỳ hạn 24 tháng.

Theo khảo sát, biểu lãi suất tiết kiệm thường tại Ngân hàng TMCP Bản Việt (VietCapital Bank) trong tháng 2 được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn so với trước. Do đó, lãi suất huy động sẽ niêm yết ở mức từ 3,9%/năm đến 6,7%/năm, tương ứng với tiền gửi trả lãi cuối kỳ có kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tăng tại đa số kỳ hạn trong tháng 2/2022 - Ảnh 1.

Nguồn: Ngân hàng Bản Việt.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi cùng tăng 0,1 điểm % lên mức 3,9%/năm được ghi nhận tại các kỳ hạn kéo dài từ 1 tháng đến 5 tháng. Trong khi, kỳ hạn gửi 6 tháng lãi suất không thay đổi so với tháng trước và vẫn giữ nguyên ở mức 5,9%/năm.

Với kỳ hạn gửi 7 tháng, Ngân hàng Bản Việt điều chỉnh lãi suất tăng 0,2 điểm % lên mức 5,9%/năm. Tại bốn kỳ hạn 8, 9, 10 và 11 tháng, lãi suất ngân hàng đồng loạt tăng 0,3 điểm % lên mức 6%/năm.

Cùng trạng thái, lãi suất tại kỳ hạn 12 tháng cũng đã tăng 0,2 điểm % lên mức 6,4%/năm. Tương tự, với kỳ hạn 15 tháng lãi suất tăng 0,3 điểm % lên mức 6,5%/năm. 

Trong tháng này, lãi suất Ngân hàng Bản Việt tại kỳ hạn 18 tháng tăng 0,4 điểm % lên mức 6,6%/năm và kỳ hạn 24 tháng tăng 0,3 điểm % lên mức 6,6%/năm.

Còn tại ba kỳ hạn gửi 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng cùng niêm yết lãi suất tiết kiệm ở mức 6,7%/năm. Trong đó, kỳ hạn 36 và 48 tháng có mức tăng lần lượt là 0,2 điểm % và 0,1 điểm %, còn lãi suất tại kỳ hạn 60 tháng vẫn giữ ổn định. 

Riêng các khoản tiền gửi ngắn hạn từ 1 tuần đến 3 tuần và tiền gửi không kỳ hạn, lãi suất tiếp tục duy trì ở mức không đổi là 0,2%/năm.

Tại biểu lãi suất tiết kiệm thông thường, Ngân hàng Bản Việt vẫn triển khai thêm ba hình thức trả lãi khác và quy định lãi suất như sau:

- Trả lãi trước: Lãi suất từ 3,8%/năm đến 6,02%/năm.

- Trả lãi hàng tháng: Lãi suất từ 3,85%/năm đến 6,31%/năm.

- Trả lãi theo quý: Lãi suất từ 5,8%/năm đến 6,28%/năm.

Biểu lãi suất Ngân hàng Bản Việt dành cho hình thức tiết kiệm thông thường tháng 2/2022

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tăng tại đa số kỳ hạn trong tháng 2/2022 - Ảnh 2.

Nguồn: Ngân hàng Bản Việt.

Bước sang tháng 2, khung lãi suất tiền gửi tiết kiệm online tại Ngân hàng Bản Việt cũng được điều chỉnh tăng tại đa số kỳ hạn. Do đó, lãi suất huy động sẽ nằm trong phạm vi từ 3,9%/năm đến 6,8%/năm dành cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1- 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Hiện lãi suất cao nhất tại khung tiền gửi tiết kiệm online là 6,8%/năm được áp dụng cho tiền gửi trả lãi cuối kỳ có kỳ hạn 24 tháng. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất được Ngân hàng Bản Việt áp dụng trong tháng 2 này. 

Ngoài hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, tại biểu lãi suất tiết kiệm online Ngân hàng Bản Việt tiếp tục triển khai thêm hai phương thức trả lãi linh hoạt khác là:

- Trả lãi trước: Lãi suất từ 3,84%/năm đến 6,19%/năm.

- Trả lãi hàng tháng: Lãi suất từ 3,87%/năm đến 6,45%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Ngân hàng Bản Việt

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tăng tại đa số kỳ hạn trong tháng 2/2022 - Ảnh 3.

Nguồn: Ngân hàng Bản Việt.

chọn