Lãi suất Ngân hàng Bảo Việt tháng 8/2022: Duy trì lãi suất không đổi

Sau phiên điều chỉnh tăng vào tháng trước, lãi suất ngân hàng Bảo Việt trong tháng 8 này đã ổn định trở lại. Tiền gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ của khách hàng cá nhân được ghi nhận trong khoảng 3,65%/năm đến 7,1%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Biểu lãi suất ngân hàng Bảo Việt áp dụng cho khách hàng cá nhân

Khảo sát ngày 1/8 tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank), lãi suất huy động vốn dành cho khách hàng cá nhân nhìn chung không có sự thay đổi. Phạm vi lãi suất đối với tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ tại kỳ hạn 1 - 36 tháng được triển khai từ 3,65%/năm đến 7,1%/năm.

Trong đó, lãi suất ngân hàng áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng duy trì ở mức 3,65%/năm. Riêng kỳ hạn 3 tháng có mức lãi suất cao hơn hẳn, giữ mức 3.9%/năm, không thay đổi so với tháng trước. Còn với khoản tiết kiệm tại các kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng, ngân hàng niêm yết cùng mức lãi suất là 3,75%/năm.

Khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 6 tháng sẽ được hưởng lãi suất cao hơn hẳn, rơi vào mức 6,2%/năm. Trong khi đó, tiền gửi tại kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng được niêm yết thấp hơn, chung mức 6,05%/năm. 

Lãi suất ngân hàng Bảo Việt huy động cho các khoản tiền gửi tại hai kỳ hạn từ 9 tháng đến 11 tháng đang ở chung mức là 6,3%/năm. Tiếp đó, khoản tiết kiệm tại kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng và 15 tháng được ấn định lãi suất lần lượt là 6,65%/năm, 6,7%/năm và 7%/năm.

Mức lãi suất ngân hàng cao nhất dành cho khách hàng cá nhân được triển khai ở hình thức lĩnh lãi cuối kỳ tại Bảo Việt là 7,1%/năm, niêm yết tại ba kỳ hạn dài nhất 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Khi khách hàng gửi tiền tại các kỳ hạn ngắn (7 ngày, 14 ngày, 21 ngày) và không kỳ hạn, khách hàng chỉ được hưởng lãi suất thấp ở mức 0,2%/năm.

Bên cạnh gói lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, ngân hàng Bảo Việt cũng đang triển khai một số gói tương ứng như: lĩnh lãi hàng quý (6,15%/năm đến 6,86%/năm); lĩnh lãi hàng tháng (3,64%/năm đến 6,82%/năm); lĩnh lãi trước (6,15%/năm đến 6,86%/năm).

Nguồn: BaoViet Bank.

Biểu lãi suất Ngân hàng Bảo Việt dành cho khách hàng cá nhân tháng 8/2022

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi trước

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

Không kỳ hạn

 

0.2

 

 

7 ngày

 

0.2

 

 

14 ngày

 

0.2

 

 

21 ngày

 

0.2

 

 

1 tháng

3.63

3.65

   

2 tháng

3.62

3.65

3.64

 

3 tháng

3.86

3.9

3.88

 

4 tháng

3.7

3.75

3.73

 

5 tháng

3.69

3.75

3.72

 

6 tháng

6.01

6.2

6.12

6.15

7 tháng

5.84

6.05

5.96

 

8 tháng

5.81

6.05

5.94

 

9 tháng

6.01

6.3

6.17

6.2

10 tháng

5.98

6.3

6.15

 

11 tháng

5.96

6.3

6.14

 

12 tháng

6.23

6.65

6.54

6.58

13 tháng

6.24

6.7

6.56

 

15 tháng

6.18

7

6.52

6.55

18 tháng

6.17

7,1

6.55

6.58

24 tháng

5.98

7,1

6.48

6.51

36 tháng

5.64

7,1

6.29

6.32

Nguồn: BaoViet Bank.

Cũng trong tháng 8 này, ngân hàng tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất tiền gửi tại hình thức EZ-Saving, dao động trong khoảng từ 3,85%/năm - 7%/năm. Và tại đây, khung lãi suất tiết kiệm online cao hơn tại quầy từ 0,1 - 0,25 điểm % với các kỳ hạn tương ứng.

Các sản phẩm tiết kiệm khác dành cho khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng Bảo Việt (như Gom lộc phát tài tại quầy, tiết kiệm gửi góp chắp cánh tương tai,.…) không ghi nhận điều chỉnh mới so với tháng trước đó.

Lãi suất Tiết kiệm EZ-Saving mới nhất tháng 8/2022

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

7 ngày

0.2

 

 

14 ngày

0.2

 

 

21 ngày

0.2

 

 

1 tháng

3.85

   

2 tháng

3.85

3.84

 

3 tháng

3.95

3.93

 

4 tháng

3.95

3.92

 

5 tháng

3.95

3.92

 

6 tháng

6.4

6.32

6.35

7 tháng

6.25

6.16

 

8 tháng

6.25

6.15

 

9 tháng

6.5

6.38

6.41

10 tháng

6.5

6.37

 

11 tháng

6.5

6.35

 

12 tháng

6.85

6.74

6.78

13 tháng

6.9

6.76

 

15 tháng

6.9

6.72

6.75

18 tháng

7

6.76

6.79

24 tháng

7

6.69

6.72

36 tháng

7

6.5

6.53

Nguồn: BaoViet Bank

chọn
Lộ trình sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang
Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang yêu cầu bám sát và thực hiện tốt việc sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang.