Lãi suất ngân hàng Kiên Long tháng 8/2022: Biến động tại nhiều kỳ hạn

Ngân hàng Kienlongbank trong tháng 8/2022 tăng - giảm trái chiều đối với lãi suất tại nhiều kỳ hạn. Khung lãi suất huy động vốn được triển khai từ 4%/năm đến 7,3%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân khi gửi tiền trực tiếp tại quầy, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng với khách hàng cá nhân

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 1/8, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) công bố biểu lãi suất mới được điều chỉnh tăng - giảm ở nhiều kỳ hạn so với tháng trước.

Cụ thể như sau, khách hàng khi gửi tiền tại kỳ hạn 1 - 5 tháng, lãi suất ngân hàng đang được áp dụng chung mức 4%/năm, tăng từ 0,3 điểm % đến 0,6 điểm % so với tháng trước. Các kỳ hạn gửi 6 tháng đến 9 tháng được ngân hàng điều chỉnh tăng 0,3 điểm % lên chung mức 6%/năm.

Đối với hai kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng, lãi suất ngân hàng Kiên Long được niêm yết ở mức 6,1%/năm, tăng 0,3 điểm % so với tháng 7. Các kỳ hạn từ 12 tháng trở về sau hầu như đi ngang trong tháng 8. Theo đó, các kỳ hạn gồm 12 tháng, 13 tháng và 15 tháng đang duy trì các mức lãi suất lần lượt là 6,5%năm, 6,6%/năm và 6,95%/năm. Riêng kỳ hạn 17 tháng, khách hàng sẽ chỉ được hưởng mức lãi suất là 6,7%/năm, giảm 0,25 điểm %.

7 - 7,3%/năm là khoảng lãi suất huy động được ngân hàng áp dụng tại các kỳ hạn 18 tháng đến 36 tháng năm. Trong đó, lãi suất tiền gửi cao nhất mà ngân hàng Kiên Long áp dụng cho khách hàng cá nhân là 7,3%/năm, áp dụng tại kỳ hạn 36 tháng với số tiền gửi bất kỳ.

Với kỳ hạn dài nhất là 60 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất là 6,55%/năm, không đổi so với trước. Trường hợp, khách hàng khi gửi tiền trong thời gian ngắn hạn chỉ khoảng 1- 3 tuần thì vẫn sẽ được hưởng lãi suất chỉ 0,2%/năm cho tất cả những hạn mức tiền gửi.  

 Nguồn: Ngân hàng Kiên Long.

Ngoài ra, ngân hàng Kiên Long vẫn tiếp tục đưa ra các phương thức nhận lãi đa dạng khác như lĩnh lãi đầu kỳ (3,39%/năm - 6,18%/năm); trả lãi 1 tháng (3,99%/năm đến 6,75%/năm); trả lãi 3 tháng (5,71%/năm - 6,49%/năm); trả lãi 6 tháng (5,75%/năm - 6,53%/năm) và trả lãi 12 tháng (5,83%/năm - 6,54%/năm), có một vài thay đổi so với tháng trước đó.

Biểu lãi suất Ngân hàng Kiên Long niêm yết tại quầy tháng 8/2022 mới nhất

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

Loại ngoại tệ

Lãi suất(%/năm)

Tiền gửi tiết kiệm

0,2

Tiền gửi thanh toán

0,2

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

0.20

 

 

 

 

 

2 tuần

0.20

 

 

 

 

 

3 tuần

0.20

 

 

 

 

 

01 tháng

4

       

3,99

02 tháng

4

     

3,99

3,97

03 tháng

4

     

3,99

3,96

04 tháng

4

     

3,98

3,95

05 tháng

4

     

3,97

3,93

06 tháng

6

   

5,96

5,93

5,83

07 tháng

6

     

5,91

5,80

08 tháng

6

     

5,90

5,77

09 tháng

6

   

5,91

5,88

5,74

10 tháng

6,10

     

5,96

5,80

11 tháng

6,10

     

5,95

5,78

12 tháng

6,50

 

6,40

6,35

6,31

6,10

13 tháng

6,60

     

6,39

6,16

15 tháng

6,95

   

6,49

6,60

6,18

17 tháng

6,70

     

6,42

6,12

18 tháng

7

 

6,53

6,48

6,65

6,13

24 tháng

7,20

6,54

6,43

6,38

6,70

5,95

36 tháng

7,30

6,34

6,24

6,19

6,75

5,61

60 tháng

6,55

5,83

5,75

5,71

5,68

4,93

Nguồn: Ngân hàng Kiên Long

Lãi suất ngân hàng Kiên Long khi khách hàng gửi tiền online

Khung lãi suất cho các khoản tiền gửi trực tuyến cũng được ngân hàng Kiên Long điều chỉnh tăng ở một vài kỳ hạn nhất định. 

Trong đó, khách hàng khi gửi tiền online sẽ được hưởng biểu lãi suất 4%/năm cho ba kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng. Trong đó, hai kỳ hạn đầu tăng 0,1 - 0,3 điểm % so với trước. 

Tương tự, Kienlongbank đã tăng 0,3 điểm % cho hai kỳ hạn là 6 tháng và 9 tháng, đưa lãi suất tiết kiệm lên mức 6,3%/năm. Các kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng đồng loạt tăng 0,1 điểm %, dao động trong khoảng 6,8 - 7,05%/năm. 

Lãi suất tiền gửi trực tuyến mới nhất tại Ngân hàng Kiên Long

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

01 tháng

4

02 tháng

4

03 tháng

4

06 tháng

6,30

09 tháng

6,30

12 tháng

6,80

13 tháng

6,90

15 tháng

7

18 tháng

7,05

24 tháng

7,05

36 tháng

7,05

Nguồn: Ngân hàng Kiên Long

chọn
Vinaconex lãi nghìn tỷ năm 2022 nhờ doanh thu tài chính cao gấp đôi
Năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của Vinaconex lần lượt tăng 50% và 36% so với năm trước, đạt 8.629 tỷ đồng và 1.127 tỷ đồng. Nhờ doanh thu tài chính cao gấp 2 lần cùng kỳ, lãi sau thuế của công ty đạt 1.049 tỷ đồng, tăng 102%.