Lãi suất ngân hàng BIDV cao nhất 5,5%/năm trong tháng 5/2022

Bước sang tháng mới, ngân hàng BIDV tiếp tục duy trì khung lãi suất huy động vốn không đổi. Phạm vi lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân hiện đang được triển khai từ 3,1%/năm đến 5,5%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng BIDV áp dụng với khách hàng cá nhân

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 3/5, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) không có sự thay đổi mới trong biểu lãi suất so với tháng trước. Khung lãi suất vẫn ổn định trong khoảng 3,1%/năm - 5,5%/năm. 

 Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Nguồn: BIDV)

Cụ thể như sau, mức lãi suất tiền gửi 3,1%/năm đang được ngân hàng BIDV triển khai cho các khoản tiền tiết kiệm có kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng. 

Khách hàng khi gửi tiền tại các kỳ hạn 3 - 5 tháng sẽ được hưởng lãi suất huy động vốn chung là 4%/năm. 

Các khoản tiền gửi với các kỳ hạn dài hơn từ 12 tháng đến 36 tháng được niêm yết lãi suất ngân hàng BIDV là 5,5%/năm, đây đồng thời cũng là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng BIDV vào thời điểm này. 

Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền không kỳ hạn, lãi suất áp dụng cho trường hợp này vẫn chỉ là 0,1%/năm. 

Kỳ hạn

VND

Không kỳ hạn

0.1%

1 Tháng

3.1%

2 Tháng

3.1%

3 Tháng

3.4%

5 Tháng

3.4%

6 Tháng

4.0%

9 Tháng

4.0%

12 Tháng

5.5%

13 Tháng

5.5%

15 Tháng

5.5%

18 Tháng

5.5%

24 Tháng

5.5%

36 Tháng

5.5%

Nguồn: BIDV

Lãi suất ngân hàng BIDV áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Cũng trong tháng 5, phạm vi lãi suất áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp không đổi từ 3%/năm đến 4,8%/năm, được áp dụng tương ứng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng, hình thức nhận lãi cuối kỳ. 

Trong đó, lãi suất ngân hàng áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng là 3%/năm. 

Khách hàng doanh nghiệp khi gửi tiền với kỳ hạn 3 - 5 tháng sẽ được hưởng lãi suất tiết kiệm ở cùng mức là 3,3%/năm. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng vẫn được ấn định lãi suất không đổi là 3,7%/năm. 

Hiện tại, khách hàng doanh nghiệp đang được hưởng mức lãi suất cao nhất là 4,8%/năm, áp dụng cho những kỳ hạn kéo dài từ 12 tháng đến 60 tháng. 

Ngân hàng BIDV vẫn tiếp tục triển khai lãi suất chỉ 0,1% khi khách hàng doanh nghiệp gửi tiền không có kỳ hạn. 

Nguồn: BIDV

chọn
Bộ Tài chính đang rà soát quy định về trái phiếu doanh nghiệp, kể cả Nghị định 65
Theo Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo rất rõ phải rà soát ngay, kể cả Nghị định 65 vừa mới ban hành, để nếu có vấn đề gì, tình hình biến đổi như thế nào và cần bổ sung hoặc thay đổi thì chúng ta phải thực hiện ngay để thị trường quay trở lại.