Lãi suất Ngân hàng Kiên Long cao nhất trong tháng 1/2022 là 6,85%/năm

Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại Kienlongbank trong tháng này là 6,85%/năm, được áp dụng cho khách hàng gửi tiền online tại kỳ hạn 18 tháng đến 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long áp dụng với khách hàng cá nhân

Bước sang tháng 1, Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vẫn tiếp tục áp dụng biểu lãi suất huy động vốn đã công bố vào đầu tháng trước đối với khách hàng cá nhân. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn, lĩnh lãi cuối kỳ tại quầy được duy trì trong khoảng từ 3,1%/năm đến 6,75%/năm. Khách hàng có thể lựa chọn các kỳ hạn gửi từ 1 - 36 tháng theo nhu cầu riêng của cá nhân.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng áp dụng cho các khoản tiết kiệm trong thời gian 1 tháng và 2 tháng là 3,1%/năm và 3,3%/năm. Ở các kỳ hạn tiếp theo từ 3 tháng đến 5 tháng, Kienlongbank niêm yết lãi suất chung mức 3,4%/năm.

Đối với hai kỳ hạn tiếp theo là 6 tháng và 7 tháng, mức lãi suất giữ nguyên tại mốc 5,6%/năm. Tiếp đó, kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng tiếp tục được duy trì chung mức 5,7%/năm. Còn với hai kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng, ngân hàng niêm yết chung ở mức lãi suất 5,8%/năm.

Khách hàng khi gửi tiền tại hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, lãi suất ngân hàng tương ứng là 6,5%/năm và 6,6%/năm; kỳ hạn 15 tháng và 17 tháng có lãi suất 6,7%/năm. Với các kỳ hạn từ 18 tháng đến 36 tháng, lãi suất ngân hàng Kiên Long triển khai trong cùng mức 6,75%/năm.

Khách hàng gửi tiết kiệm tại kỳ hạn dài nhất là 60 tháng được hưởng lãi suất 6,55%/năm. Còn với các khoản tiền gửi ngắn hạn 1 - 3 tuần nhận cùng mức lãi suất 0,2%/năm không phân biệt số tiền gửi.

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long cao nhất trong tháng 1/2022 là 6,85%/năm - Ảnh 1.

Nguồn: Ngân hàng Kiên Long.

Ngoài khung lãi suất tại quầy ở trên, khách hàng khi gửi tiết kiệm tại Kienlongbank có thể chọn các phương thức nhận lãi khác như lĩnh lãi đầu kỳ (3,09%/năm - 56,18%/năm); trả lãi 1 tháng (3,3%/năm đến 6,45%/năm); trả lãi 3 tháng (5,56%/năm - 6,49%/năm); trả lãi 6 tháng (5,75%/năm - 6,53%/năm) và trả lãi 12 tháng (5,83%/năm - 6,54%/năm).

Biểu lãi suất Ngân hàng Kiên Long niêm yết tại quầy tháng 1/2022 mới nhất

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn

Loại ngoại tệ

Lãi suất(%/năm)

Tiền gửi tiết kiệm

0,2

Tiền gửi thanh toán

0,2

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn

Kỳ hạn gửi

Lãnh lãi cuối kỳ (%/năm)

Lãnh lãi định kỳ (%/năm)

Lãnh lãi đầu kỳ (%/năm)

12 tháng

6 tháng

3 tháng

1 tháng

1 tuần

0,2

 

 

 

 

2 tuần

0,2

 

 

 

 

 

3 tuần

0,2

 

 

 

 

 

01 tháng

3,1

 

 

 

 

3,09

02 tháng

3,3

 

 

 

3,3

3,28

03 tháng

3,4

 

 

 

3,39

3,37

04 tháng

3,4

 

 

 

3,39

3,36

05 tháng

3,4

 

 

 

3,38

3,35

06 tháng

5,6

 

 

5,56

5,54

5,45

07 tháng

5,6

 

 

 

5,52

5,42

08 tháng

5,7

 

 

 

5,61

5,49

09 tháng

5,7

 

 

5,62

5,59

5,47

10 tháng

5,8

 

 

 

5,68

5,53

11 tháng

5,8

 

 

 

5,66

5,51

12 tháng

6,5

 

6,4

6,35

6,31

6,1

13 tháng

6,6

 

 

 

6,39

6,16

15 tháng

6,7

 

 

6,49

6,45

6,18

17 tháng

6,7

 

 

 

6,42

6,12

18 tháng

6,75

 

6,53

6,48

6,45

6,13

24 tháng

6,75

6,54

6,43

6,38

6,35

5,95

36 tháng

6,75

6,34

6,24

6,19

6,16

5,61

60 tháng

6,55

5,83

5,75

5,71

5,68

4,93

Nguồn: Ngân hàng Kiên Long.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long khi khách hàng gửi tiền online

Tiền gửi có kỳ hạn thường trên kênh online tại ngân hàng Kiên Long cũng có lãi suất không đổi so với tháng trước. Phạm vi lãi suất tiết kiệm online được triển khai trong khoảng từ 3,2%/năm đến 6,85%/năm tương ứng với các kỳ hạn 1 - 36 tháng. Khánh hàng gửi tiết kiệm online sẽ được nhận lãi suất cao hơn 0,1 điểm % so với gửi tại quầy ở tất cả các kỳ hạn gửi.

Theo khảo sát, mức lãi suất cao nhất đang được huy động ở Kienlongbank thời điểm hiện tại là 6,85%/năm, áp dụng cho tiền gửi online kỳ hạn 18 - 36 tháng. 

Lãi suất tiền gửi trực tuyến mới nhất tại Ngân hàng Kiên Long

Lãi suất tiền gửi trực tuyến

Kỳ hạn

Lãi suất(%/năm)

01 tháng

3,2

02 tháng

3,4

03 tháng

3,5

06 tháng

5,7

09 tháng

5,8

12 tháng

6,6

13 tháng

6,7

15 tháng

6,8

18 tháng

6,85

24 tháng

6,85

36 tháng

6,85

Nguồn: Ngân hàng Kiên Long.

chọn