Lãi suất ngân hàng Kiên Long tháng 7/2021

Trong tháng 7, Ngân hàng Kiên Long không ghi nhận điều chỉnh mới về mặt lãi suất so với tháng 6. Hiện tại, mức lãi suất cao nhất tại quầy được huy động là 6,75%/năm và 6,85%/năm đối với lãi suất tiền gửi trực tuyến.

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long áp dụng cho khách hàng cá nhân tháng 7/2021

Khảo sát ngày 7/7 tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) cho thấy, mức lãi suất tiền gửi áp dụng với khách hàng cá nhân không có sự thay đổi so với tháng trước. Khung lãi suất dành cho các khoản tiết kiệm tại quầy dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ tiếp tục dao động trong khoảng 3,1%/năm - 6,75%/năm.

Theo đó, mức lãi suất mà ngân hàng áp dụng lần lượt là 3,1%/năm và 3,3%/năm đối với kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng. Tương tự, lãi suất huy động cho các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng đang neo ở mức là 3,4%/năm.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long tháng 7/2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Kienlongbank

Cùng nhận mức lãi suất là 5,6%/năm là hai kỳ hạn 6 tháng và 7 tháng; đối với trường hợp khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 8 tháng và 9 tháng, mức lãi suất sẽ là 5,7%/năm. 

Hiện tại, mức lãi suất khi khách hàng đăng ký khoản tiết kiệm tại kỳ lĩnh lãi 10 tháng và 11 tháng là 5,8%/năm.

Lãi suất ngân hàng Kiên Long tại kỳ hạn 12 tháng được giữ nguyên so với tháng trước, duy trì ở mức 6,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 tháng ổn định tại mức 6,6%/năm. Với kỳ hạn tiền gửi tiết kiệm 15 tháng và 17 tháng, ngân hàng hiện đang áp dụng lãi suất 6,7%/năm.

Từ kỳ hạn 18 tháng đến 36 tháng, lãi suất tiết kiệm đang chung mức là 6,75%/năm.

Các kỳ hạn ngắn 1 - 3 tuần được ấn định lãi suất tiết kiệm không đổi 0,2%/năm. Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn áp dụng cho tiền gửi thanh toán và tiền gửi tiết kiệm cũng được niêm yết cùng mức 0,2%/năm.

Ngoài hình thức lĩnh lãi vào cuối kỳ, Ngân hàng Kiên Long cũng đang triển khai nhiều kỳ lĩnh lãi khác như: lĩnh lãi đầu kỳ, lĩnh lãi định kỳ (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng),...

Biểu lãi suất Ngân hàng Kiên Long niêm yết tại quầy mới nhất tháng 7/2021

Lãi suất ngân hàng Kiên Long tháng 7/2021 - Ảnh 2.

Nguồn: Ngân hàng Kiên Long.

Cùng với sự ổn định của lãi suất tiền gửi áp dụng với khách hàng cá nhân, tiền gửi tiết kiệm qua kênh Online tại Ngân hàng Kiên Long trong tháng này không có thay đổi mới so với khảo sát vào trước đó. Biểu lãi suất ghi nhận được nằm trong phạm vi từ 3,2%/năm đến 6,85%/năm áp dụng tại các kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Khách hàng gửi tiết kiệm qua kênh online sẽ được hưởng lãi suất cao hơn 0,1 điểm % tại các kỳ hạn tương ứng trong biểu lãi suất được niêm yết tại quầy.

Lãi suất Ngân hàng Kiên Long cao nhất ghi nhận được là 6,85%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 18, 24, 36 tháng qua kênh trực tuyến.

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến tại Ngân hàng Kiên Long

Lãi suất ngân hàng Kiên Long tháng 7/2021 - Ảnh 3.

Nguồn: Ngân hàng Kiên Long.


chọn
Lợi nhuận Văn Phú vượt 14% mục tiêu năm, rót tiền cho các dự án tại Thanh Hóa, Bắc Giang
Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Văn Phú tăng 43% so với cùng kỳ nhờ tỷ suất lợi nhuận gộp tại các dự án tăng. Tại thời điểm cuối năm 2022, công ty ghi nhận chi phí