Lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga(VRB) mới nhất trong tháng 4/2022

Khảo sát vào đầu tháng 4, lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt – Nga(VRB) có một số điều chỉnh so với ghi nhận vào đầu tháng trước. Lãi suất tiết kiệm cao nhất được duy trì ở mức 7%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi ở kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Xem thêm: Lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) tháng 5/2022

Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt – Nga áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tại quầy và doanh nghiệp

Khảo sát ngày 12/4 tại Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga(VRB)), lãi suất tiền gửi tiết kiệm được điều chỉnh tăng tại một số kỳ hạn gửi. Biểu lãi suất ngân hàng áp dụng cho khách hàng cá nhân dao động trong khoảng 3,8% - 7%/năm, áp dụng tại kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn từ 1 tháng và 2 tháng được điều chỉnh tăng 0,4 điểm %, tại kỳ hạn 3 tháng tăng 0,2 điểm. Theo đó, kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng đang được niêm yết chung mức lãi suất là 3,8%/năm.

Các kỳ hạn còn lại không có sự điều chỉnh mới trong tháng này. Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng tiếp tục được VRB áp dụng lãi suất lần lượt là 5,7%/năm và 5,9%/năm.

Kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 13 tháng, lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga giữ nguyên ở mức 6,3%/năm và 6,4%/năm. Ở hai kỳ hạn tiếp theo là 15 tháng và 18 tháng, lãi suất vẫn duy trì ở mức 6,6%/năm và 6,7%/năm.

Với các kỳ hạn dài 24 tháng và 36 tháng, lãi suất ngân hàng được ấn định là 7%/năm, không đổi so với tháng trước. Đây cũng là lãi suất huy động cao nhất đang được áp dụng ở thời điểm hiện tại.

Nguồn: VRB.

Mặt khác, gửi tiền tại kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng và tiền gửi không kỳ hạn, khách hàng cá nhân vẫn được áp dụng lãi suất chung là 0,2%/năm. Không thay đổi so với tháng trước.

Lãi suất ngân hàng VRB áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp cũng có nhiều điều chỉnh so với tháng trước. Biểu lãi suất huy động nằm trong phạm vi 3,8% - 6,9%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Theo đó, lãi suất từ kỳ hạn từ 1 tháng và 2 tháng đồng loạt tăng 0,4 điểm %, kỳ hạn 3 tháng tăng 0,2 điểm %, áp dụng tương tự như với khách hàng cá nhân. Tại kỳ hạn từ 6 tháng và 9 tháng, lãi suất huy động ở mức 5,6%/năm và 5,8%/năm, tăng 0,1 điểm % so với tháng trước.

Trong khi đó, lãi suất tại kỳ hạn từ 12 tháng và 13 tháng vẫn giữ nguyên ở mức 6,2%/năm và 6,3%/năm. Kỳ hạn 15 và 18 tháng, lãi suất ngân hàng áp dụng lần lượt là 6,5%/năm và 6,6%/năm, không có thay đổi so với tháng trước.

Từ kỳ hạn 24 tháng trở đi, lãi suất huy động giữ nguyên ở mức 6,9%/năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất VRB đang áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 1 tháng và tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng doanh nghiệp được niêm yết chung ở mức 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga mới nhất tháng 4/2022

 

THÁNG

Khách hàng cá nhân

Khách hàng doanh nghiệp

KKH/Non-term

0,2

0,2

01 tuần/week

0,2

0,2

02 tuần/week

0,2

0,2

03 tuần/week

0,2

0,2

01 tháng/month

3,8

3,8

02 tháng/month

3,8

3,8

03 tháng/month

3,8

3,8

06 tháng/month

5,7

5,6

09 tháng/month

5,9

5,8

12 tháng/month

6,3

6,2

13 tháng/month

6,4

6,3

15 tháng/month

6,6

6,5

18 tháng/month

6,7

6,6

24 tháng/month

7

6,9

36 tháng/month

7

6,9

 

Nguồn: VRB.

chọn
Cenland báo lỗ quý IV, dòng tiền kinh doanh trong năm 2022 âm hơn 2.300 tỷ đồng
Quý IV/2022, Cenland báo lỗ sau thuế 58,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 122 tỷ đồng. Lũy kế năm 2022, công ty báo lãi sau thuế 198,5 tỷ đồng, giảm 56%, lợi nhuận sau thuế giảm cùng với việc tăng các khoản phải thu dẫn đến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tới cuối quý IV của công ty âm 2.344 tỷ đồng.