Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) cao nhất tháng 4/2022 là bao nhiêu?

Khảo sát tại Ngân hàng Xây Dựng, mức lãi suất cao nhất đầu tháng 4 là 6,8%/năm thuộc về biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm online với kỳ hạn từ 15 tháng đến 60 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cập nhật kết quả ngày 5/4 tại Ngân hàng Xây Dựng, biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy nhìn chung không có sự điều chỉnh mới so với ghi nhận đầu tháng trước, khung lãi suất hiện vẫn nằm trong phạm vi từ 3,5%/năm đến 6,7%/năm.

Nguồn: CBBank

Cụ thể, khi khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng sẽ được hưởng mức lãi suất chung 3,5%/năm, còn kỳ hạn 3 - 5 tháng ấn định cùng mức 3,75%/năm. 

Với các kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng, lãi suất tiền gửi đồng loạt niêm yết ở mức 6,25%/năm.

Trong khi đó, các khoản tiền gửi có kỳ hạn kéo dài từ 9 tháng đến 11 tháng được Ngân hàng Xây Dựng đồng loạt quy định mức lãi suất tiết kiệm là 6,35%/năm.

Cùng khảo sát, lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng ấn định ở mức lần lượt là 6,55%/năm và 6,6%/năm cho mỗi kỳ hạn. Với các kỳ hạn từ 15 tháng đến 60 tháng, lãi suất được ngân hàng niêm yết cùng mức 6,7%/năm. 

Riêng khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn ngắn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần, lãi suất Ngân hàng Xây Dựng tiếp tục được duy trì ở mức không đổi 0,2%/năm.

Bên cạnh đó, khách hàng gửi tiền tại CBBank trong tháng này còn được lựa chọn thêm các hình thức trả lãi khác như trả lãi hàng tháng (3,487%/năm - 6,448%/năm); trả lãi theo quý (5,818%/năm - 6,482%/năm) và trả lãi trước (3,472%/năm - 6,179%/năm).

Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) mới nhất tháng 4/2022

 

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0,2%/năm

2. Tiền gửi có kỳ hạn:

Kỳ hạn

Trả lãi

cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi

hàng tháng (%/năm)

Trả lãi

hàng quý (%/năm)

Trả lãi

trước (%/năm)

1

tuần

0,2

     

2

tuần

0,2

     

3

tuần

0,2

     

1

tháng

3,5

   

3,482

2

tháng

3,5

3,487

 

3,472

3

tháng

3,75

3,732

 

3,709

4

tháng

3,75

3,727

 

3,698

5

tháng

3,75

3,721

 

3,686

6

tháng

6,25

6,160

6,192

6,051

7

tháng

6,25

6,145

 

6,021

8

tháng

6,25

6,129

 

5,991

9

tháng

6,35

6,218

6,250

6,060

10

tháng

6,35

6,202

 

6,029

11

tháng

6,35

6,186

 

5,999

12

tháng

6,55

6,352

6,385

6,139

13

tháng

6,6

6,392

 

6,160

15

tháng

6,7

6,448

6,482

6,179

18

tháng

6,7

6,398

6,432

6,085

24

tháng

6,7

6,301

6,334

5,905

36

tháng

6,7

6,117

6,149

5,576

48

tháng

6,7

5,948

5,997

5,281

60

tháng

6,7

5,790

5,818

5,016

Nguồn: CBBank

Trong tháng 4 này, CBBank tiếp tục giữ nguyên lãi suất tiền gửi tiết kiệm online ở mức 3,6%/năm - 6,8%/năm, áp dụng đối với những khách hàng gửi tiền có kỳ hạn 1 - 60 tháng, dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. 

Đáng chú ý, với các kỳ hạn gửi 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng, lãi suất tiết kiệm được CBBank ấn định cùng mức 6,8%/năm. Và đây cũng là mức lãi suất cao nhất được Ngân hàng Xây Dựng triển khai trong tháng 4 này.

Tuy nhiên, với hình thức gửi tiết kiệm online, khách hàng sẽ được nhận mức lãi suất cao hơn 0,1 điểm % so với gửi tiết kiệm tại quầy ở hầu hết các kỳ hạn gửi. 

Lãi suất tiền gửi online tại Ngân hàng Xây Dựng (CBBank)

 
 

Kỳ hạn

Lãi suất (%/ năm)

1 tháng

3,6

2 tháng

3,6

3 tháng

3,85

4 tháng

3,85

5 tháng

3,85

6 tháng

6,35

7 tháng

6,35

8 tháng

6,35

9 tháng

6,45

10 tháng

6,45

11 tháng

6,45

12 tháng

6,65

13 tháng

6,7

15 tháng

6,8

18 tháng

6,8

24 tháng

6,8

36 tháng

6,8

48 tháng

6,8

60 tháng

6,8

Nguồn: CBBank

chọn